Undersøgelser, der fortæller om børns gudstro

Kommenteret litteraturliste

 

Opdateret: 2005

Bech, Birgitte (1994): Religionspsykologi. Systime.
Introduktion til religionspsykologi om blandt andet Fowlers religionspsykologiske model.

Birkedal, Erling (2001): Noen ganger tror jeg på Gud, men…? Trondheim: Tapi akademisk Forlag.
Undersøgelse blandt 13 - 15-årige, der beskriver samspillet mellem de unges erfaringer med kirkereligion fra hjem og lokalmiljø og deres gudstro, samt drøftelse af de pædagogiske udfordringer dette samspil giver til den kirkelige didaktik.

La Cour, Peter (2003): "Religion og attachment", Psyke og Logos 24.
Drøftelse af teorier og empiri vedrørende religion - her i særlig grad gudstro - i lyset af attachmentprocesser.

Evenshaug, Oddbjørn og Hallen, Dag (1975): Barne- og ungdomspsykologi. Oslo: Fabritius Forlag.
Ældre psykologibog, men kapitel 22 om børn og unges forhold til religion er fortsat yderst læseværdigt.

Geels, Antoon og Wikström, Owe (2001): Introduktion til Religionspsykologien. Gads Forlag.
Grundig og drøftende introduktion til religionspsykologien, blandt andet rummer kapitel 3 en introduktion til Rizzutos teori og kapitel 11 en drøftelse af unges religiøsitet.

Harbo, Sigmund (1989): Barndomserfaringer og voksentro. En religionspsykologisk undersøkelse av forholdet mellem tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom. Oslo: Universitetsforlaget.
Undersøgelse af hvordan påvirkning i hjem og kirke i barndomsårene kunne måles, når børnene blev unge.

Harbsmeier, Eberhard, m.fl. (2003): Gud - det er for os! Unitas Forlag.
Drøftelser af børns gudstro og deres forhold til kirke og kristendom samt kirkens muligheder overfor børnene.

Kier-Hansen, Finn (1995): Teenagere og tro. SALT 1995.
En undersøgelse blandt 1332 teenagere om deres liv og i særlig grad deres forhold til kirken og kristendommen.

Lundgaard, Bo og Østergaard, Søren (2000): Teenagere og tro II. Forlaget Youth Resources.
En undersøgelse blandt 1119 teenagere, som følger op på Finn Kier-Hansens undersøgelse fra 1995.

McDargh, John (1997): Creating a New Research Paradigm for the Psykoanalytic Study of Religion: The Pioneering Work of Ana-Maria Rizzuto, i Jacobs, Janet Liebman and Capps, Donald (eds.), Religion, Society and Psychoanalysis. WestviewPress.
Introduktion til og drøftelse af Ana-Maria Rizzutos “The Birth of the Living God".

Munksgaard, Knud (1980): Børns religiøse opfattelse, belyst ved en undersøgelse af de 9-11 åriges religiøse opfattelse. Gyldendal.
Undersøgelse af betydningen af 9-11 åriges personlige erfaringer med religion i hjem og kirke som forudsætning for skolens kristendomsundervisning.

Munksgaard, Knud (1984) : Unges livssyn. Gyldendal.
Undersøgelse, der beskriver den udvikling mht. religiøsitet, der har fundet sted for 27 af eleverne fra 1980-undersøgelsen.)

Sylvest, Helle (1981): "Hvad ved en folkeskoleelev om kristendom?" Religion 3.
En religionssociologisk underbygget undersøgelse blandt 125 7.klasse-elever og deres lærere af effekten af folkeskolens undervisning i kristendomskundskab specielt med hensyn til den med kristendommen givne virkelighedsopfattelse.

Tange, Nina (1997): "Børns religiøsitet og religionsfaget", KVAN 49.
Om børns gudstro blandt andet i lyset af Ana-Maria Rizzuttos religionspsykologiske teori.

Tønnesvang, Jan (2003): "Religiøsitetens selvobjektfunktionalitet & tilknytningsdimensioner", Psyke og Logos 24.
Drøftelse af hvorledes religiøse objekter – herunder Gud – kan fungere som selvobjekt og tilknytningsfigur.

Willer, Thomas og Østergaard, Søren (2004): Jeg tror på det hele - Gud, skæbnen og de syv bud. Unitas Forlag.
En undersøgelse blandt ca. 400 unge fra forskellige kirkesamfund om deres tro og deres relation til deres kirke.

 

Irene Larsen Nogle historier gemmer jeg lidt for livet