Dharma

en oversigt over buddhismens lære

 

De fire Ædle sandheder

(se også Andreasen, tekst 17-21 & 23)

1. Lidelse er livets foranderlighed og ustabilitet.
De 6 sanser: lugt, hørelse, syn, følesans, smag, tankesans.
De 5 skandhaer: form, følelse, forestillinger, anlæg og drifter, bevidsthed.

2. Lidelsens årsag er den grundlæggende uvidenhed, der danner karma.
Årsagskædens 12 led: uvidenhed, karmiske vanetendenser, bevidsthed, navn og krop, de 6 sanser, sansekontakt, følelse, tørst, tilknytning, tilblivelse, fødsel, alderdom og død.
De 6 livsplaner: guder, halvguder, menneskene, spøgelserne, dyrene, helvede.

3. Lidelsen kan stoppes.
Uden for livshjulet (samsara) findes nirvana.

4. Lidelsen kan stoppes ved hjælp af den 8-ledede middelvej til frelse.

Den 8-ledede vej til frelse
A. Oplysning / Forståelse 1. Den rette anskuelse
2. Den rette beslutning
B. Moralitet / Etik 3. Den rette tale
4. Den rette handlen
5. Den rette livsførelse/erhverv
C. Tilstande over det normale/
Grundlag for det meditative liv
6. Den rette bestræbelse
7. Den rette besindelse/opmærksomhed
8. Den rette fordybelse/henrykkelse (ekstase)

Ret eller rigtig betyder: rettet mod frigørende erkendelse.

ad. B. Etik

De etiske regler for alle:
1. Afholde sig fra at tage noget levende væsens liv
2. Afholde sig fra at tage, hvad der ikke gives
3. Afholde sig fra utugt (for munke betyder dette cølibat)
4. Afholde sig fra falsk tale
5. Afholde sig fra at indtage destillerede og gærede drikke, der forårsager beruselse og hensynsløshed.

Yderligere regler for munke:
6. Afholde sig fra at indtage føde på upassende tidspunkter
7. Afholde sig fra dans, sang, musik og usømmelig optræden; fra brugen af blomsterkranse, parfumer og salver; og fra ting, der tjener til at smykke og forskønne udseendet
8. Afholde sig fra brugen af høje og luksuriøse sæder
9. Afholde sig fra brugen af store og magelige senge
10. Afholde sig fra at have noget med guld og sølv at gøre

ad. C. Meditation

4 øvelser:
1. Bevidsthed om kroppen
2. Bevidsthed om følelser
3. Bevidsthed om sindet
4. Bevidsthedens objekt
Der findes flere former for meditation i de buddhistiske traditioner.
Meditation hedder: pali: jhana, sanskrit: dhyana, kinesisk: ch’an, japansk: zen.

denne oversigt som pdf-fil.

Litteratur

Esben Andreasen: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. Gyldendal Uddannelse 2007.

 

Irene Larsen  Buddhisme