Buddhisme

Læseplan for 25 B & 26 C

 
Grundbøger

Herman Hesse: Siddhartha.
Udkom i Tyskland 1922. Udkom første gang på dansk 1959.
Genudgivet 2003 på Gyldendals forlag. 69 kr.

Esben Andreasen: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. Gyldendal Uddannelse 2002.

Skannede artikler - er mærket (s)

Husk også ..

Nettet - links til buddhismens verden

Denne side - papirer om buddhismen (under udarbejdelse!)

Læseplan

1. BUDDHISMENS OPRINDELSE OG TANKEVERDEN

LÆS

1) Herman Hesse: Siddhartha.

2) Lindhardt, Svend m.fl. (red.): Hinduisme og buddhisme. (s)

3) Andreasen: Buddhismen

 • indledning + kap. 1-3 (s.9-25) (evt. videre i lærebogsafsnittet)
 • tekster 1-14 (s.59-70)

4) Jørn Borup: Introduktion (til Danske Verdensreligioner - Buddhisme) (s)

SELVSTUDIUM

Et afsnit om buddhisme i en grundbog efter eget valg.
F.eks. fra en af følgende:

 • Politikens håndbog om verdens religioner. Red.: Mikael Rothstein. Politikens Forlag 2000.
 • Mennesket og magterne - en grundbog til religion. Red.: Esben Andreasen, m.fl. Gyldendal 1991.
 • Religionsguiden. Af Tim Jensen, 1999.
 • Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 2. udg. Systime 2006.

2. BUDDHISMENS TANKEVERDEN (fortsat)

LÆS

Huston Smith: Grundlæggende buddhistiske begreber. (s)

Andreasen: Buddhismen

 • tekster 15-27 (vigtigst!)
 • kap. 3-4 (læs også 5, 8 og 9, hvis du har tid)

Bilag

3. BUDDHISTISK ETIK, ÆSTETIK OG DET RITUELLE LIV

LÆS

Andreasen: Buddhismen

 • kap. 4, 6 og 7
 • tekster 28-32, 38-41

Buddhistiske naturbevarelsesprojekter
Buddhismens naturopfattelse
- begge i: Jensen & Rothstein: Værktøjskasse. i: Gud og grønne skove. (s)

SELVSTUDIUM

Tim Jensen & Mikael Rothstein : Etikken og religionerne. Aschehoug 1998.
Afsnittet om buddhismen.

Bilag

4. BUDDHISMER I VERDEN - OG DANMARK

Andreasen: Buddhismen

 • kap. 10-13
 • tekster 42-53

Steen Bonde, m.fl. 1999: De fire ædle sandheder. (s)

Besøg på Buddhistisk Center på Svanemøllevej 56, kl. 13-15.
Læs mere: Buddhistisk Center

SELVSTUDIUM

Peder Nørgaard Højen : Reinkarnation og historie. i: Kristendommen og de andre religioner. Anis 1983. (s)

5. BUDDHISMEN I UNDERVISNINGEN I SKOLEN

LÆS

 • Faghæftet - om undervisning i ikke-kristne religioner
  samt afsnittet: "Fagets særlige begreber".
 • De undervisningsforløb, der er udarbejdet af holdet.

Religionsdidaktik

 • Helle Hinge: Komparativ undervisning.
 • Mette Buchardt: Monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning.

Print & medbring (ligger i QP)

 • Skema over tre religioner og moderniteten: Kristendom, Islam, Buddhisme, Moderne tid - sammenstilling udarbejdet af Peter Green Sørensen, 2005

Oversigt over undervisningsforløb: opgaver

Skannede artikler (tilbud)

 • Aagaard, Pernille 2000: "The Matrix" i Ikon, september, 2000.
 • Sløk, Camilla 2001: "The Matrix som kristen film" i samvirke, januar, 2001

Sidst opdateret: 28. september, 2007

 

Irene Larsen  Buddhisme  Hold 25 B  Hold 26 C