Problemformuleringen

  En opgave skal indeholde en problemformulering.

Hvordan laver man en god en af slagsen, så god, at den bliver til en egentlig hjælp og støtte til en selv i arbejdet og ikke kun et "buk for systemet" ?

Det er der skrevet et lille hæfte om:

 • Lotte Rienecker: Problemformulering - på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur 2. udg. 2002

Her er et lille uddrag fra hæftet:

Man kan kategorisere typer af problemformuleringer således    

1) beskrivende      Hvad?
2) eksplorative, problemidentificerende
3) diagnosticerende, klassificerende
4) forklarende, forstående      Hvorfor?
5) problemløsende, normative      Hvordan?
6) interventionsorienterede

(Rienecker henviser her til Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, 1997.)

Problemformuleringer stiller altså basalt set spørgsmålet om hvad, hvorfor og hvordan. En problemformulering kan godt indeholde flere eller alle disse niveauer:
1) Hvad er det ?
2) Hvorfor er det som det er ?
3) Hvordan kan man vurdere det ? Hvad kan man gøre ved det ?

(Rienecker, s.12. Dette beskrives nøjere på s. 13-16.)

Rienecker har lavet skemaer over "Blooms taksonomi over indlæringsmål" og  "Fremstillingsformer i akademiske tekster".
(Rienecker, s.17-18)

Opstillingerne følger her
        

Blooms taksonomi over indlæringsmål

Konsekvens

 • opstille normer/handleforskrifter
 • perspektivere

Vurdere

 • bedømme ud fra forskellige kriterier
 • perspektivere

Syntetisere

 • gå fra dele til helhed
 • fortolke

Analysere

 • nedbryde i dele, skille
 • se system / struktur

Anvende

 • afprøve, bruge

Forstå

 • forklare med egne ord

Vide

 • referere, parafrasere, genkende

     

Fremstillingsformer i akademiske tekster

Perspektivering

 • gør opmærksom på hvordan noget har betydning og konsekvenser i andre - især fremtidige - sammenhænge

Vurdering

 • tager stilling til værdien af noget ud fra fagligt acceptable kriterier

Argumentation

 • anfører fagligt acceptable grunde til påstande, opfattelser, synspunkter

Diskussion

 • belyser et emne ved at sætte forskellige(s) synspunkter op over for hinanden, gerne med det formål  at nå frem til et nyt synspunkt, en kombination, en syntese

Fortolkning

 • giver en samlet opfattelse af meningen, sammenhængen i et emnes, en teksts, en genstands bestanddele

Analyse

 • opdeler et et emne, en tekst, en genstand i dets bestanddele

Referat

 • gengiver det væsentlige, kernen i andres tekst

Parafrase

 • gengiver indholdet, mening for mening, i andres tekst

Citat

 • gengiver tekst ordret

Jeg har sammensat ovenstående i et, samlet skema (pdf, åbner i nyt vindue)

 

Irene Larsen