Den religiøse dimension

Rose Maria Bering-Jensen

 
"Den religiøse dimension er på baggrund af traditionen den spørgen efter mening og sammenhæng, som vi stiller til vor eksistens, når vi sanser, at vi er afhængige af livsmagter, der ligger uden for vor rækkevidde, skønt vi er behersket af dem, for eksempel døden, over for det underfulde nyfødte barn eller i den selvforglemmende kærlighed."


Fra: Rose Maria Bering-Jensen: En præsentation af undervisningsvejledningen.
i: Religionslæreren, nr. 1, 1996.
Definitionen var røget ud af artiklen og findes i Religionslæreren, nr. 2, 1996, s.15. Note: Den religiøse dimension nævnes under omtalen af funktionel dannelse på s.40 i Rydahl & Troelsen: Mening og sammenhæng. Samt uddybende på s.108 ff.
 

Irene Larsen  Fagdidaktik