Formål for faget kristendomskundskab 2009

 

FormÅl

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke-kristne religioner og livsanskuelser.

Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig og stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

 

Irene Larsen  Fagdidaktik