Formål og kompetencemål for faget kristendomskundskab 2013

 

FormÅl

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå viden om andre religioner og livsopfattelser.

Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

kompetencomrÅder og kompetencemål

Kompetenceområde

Kompetencemål efter 9. klassetrin

Livsfilosofi og etik Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Bibelske fortællinger Eleven kan tolke grundlæggende værdier og ud fra centrale bibelske fortællinger
Kristendom Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer

Resten af bestemmelserne

Mulig bestemmelse af den religiØse dimension

 

Irene Larsen  Fagdidaktik