Begrundelse for faget Religious Education

Michael Grimmitt

  Folkeskolefagets begrundelse
formuleret af Michael Grimmitt, engelsk forsker i religionspædagogik.

Skolens formÅl

- at udvide unge menneskers repertoire af tros- og værdiforståelser udover dem, de har fået indprentet af familien, kammeratskabsgruppen, subkulturen og af vort nutidige samfunds bevidsthedsskabende industrier ved 

- at give dem en forståelse af overbevisningernes og værdiernes mangfoldighed, et grundtræk ved menneskets meningsskabende aktiviteter, og 

- at tilskynde dem til at undersøge de konsekvenser, det kan have for hvordan mennesker udvikler sig, at forpligte sig på bestemte overbevisninger og værdier.

Religionsfagets formÅl

Faget skal for det første gøre eleverne bekendt med mangfoldigheden af religiøse overbevisninger og værdier og undersøge, hvordan den religiøst troendes forpligtelse på bestemte religiøse overbevisninger indvirker på hans eller hendes forståelse af sig selv, andre mennesker, verden osv.

For det andet skal det give unge mennesker et middel til at evaluere mangfoldigheden af værdier - religiøse som ikke-religiøse - ved at forstå dem som udtryk for specielle religiøse meningssystemer.

Studiet af religioner 

- kan med andre ord forstås som forbundet med udviklingen af kritisk selvbevidsthed på to forskellige, men beslægtede måder: 

For det første fører refleksion på fællesmenneskelig erfaring til refleksion på en selv.

For det andet giver religionskundskab unge mennesker både en mulighed for og et incitament til at blive klar over, hvor centrale overbevisninger og tro er i menneskets meningsskabende aktiviteter. 

Oversigter

Oversigt over Grimmitts system med kerneværdikriterier, livsspørgsmål og religionerne nøglebegreber

Kilde
Michael Grimmitt: Religionskundskab og menneskelig udvikling. 
England 1987. Danmark, Odense Universitetsforlag 1998. s.164-167

 

Irene Larsen  Fagdidaktik