Begrundelse for faget kristendomskundskab

Karen Lundblad

 

Folkeskolefagets begrundelse

Den kulturhistoriske

Vi har brug for at kende de kulturelle og historiske forudsætninger for vores egen tid.

Den eksistentielle

Arbejdet med eksistensspørgsmål og andres livstydninger kan give os inspiration til at se os selv udefra og blive klogere på vore forestillinger og valg.

Den samfundsmæssige

Det er nødvendigt for os i et demokratisk samfund at undersøge værdier bag forskellige holdninger og handlinger, for at vi sammen kan løse fælles opgaver.  Formuleret af Karen Lundblad (tidl. religionslærer på Zahles Seminarium)
 

Irene Larsen  Fagdidaktik