Lærebogssystemer til kristendomskundskab

en kommenteret oversigt

 

Religion nu 1-9 (fra 2011 og frem, Gyldendal)

Red.: Henrik Juul og Christian Hall.
Til hvert klassetrin er der udgivet en grundbog, lærervejledning og i-bog. Til 1.-3. klasse findes også en arbejdsbog.

Under samme himmel (Fra 2007 og frem, Alinea)

af Rebekka Bærnholdt, m.fl.
Under samme himmel består til hvert klassetrin af: Emnebog, lærervejledning og tavlebog.

Liv og religion (fra 2000 og frem, Gyldendal)

af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl, Mette Tunebjerg
Systemet består af: grundbog, arbejdsbog, lærerens bog samt en hjemmeside.

Kommentar
Serien er baseret på fortællinger, symboler og faktaviden om kristendom og fx islam. Her formidles viden til eleverne, og de udfordres til undren og stillingtagen. De enkelte emner er grundigt gennemgået i lærervejledningerne, hvor også forslag til supplerende aktiviteter og fortællinger findes.

Religion 1-9 (ca.1994-2001, Munksgaard /Alinea)

Serie: Alineas bøger til kristendomskundskab 1.-9. klasse af Poul Erik Jensen + flere andre.
Serien består af
- Elevbog 1-9
- Metodisk vejledning (lærervejledning) 1-9
- Lydbånd med sange og salmer 1-9
- Musical - Vor grønne jord
- Kirkehistorisk Tidstavle
(NB. I lærervejledningen er der en oversigt over hele systemet - alle emner og alle klassetrin.

Kommentar
En serie som tager udgangspunkt i fortællingen - langt overvejende den bibelske fortælling. Fortællingen giver baggrund for viden om kristendommens historie og centrale trosforestillinger, men også for forskellige livsemner. På de ældste trin vides perspektivet ud til etik og eksistentielle spørgsmål, igen tydet ud fra den bibelske fortælling. I lærervejledningerne findes ideer til supplerende temaer og opgaver, der supplerer opgaverne i elevbøgerne. I lærervejledningerne er en række supplerende fortællinger aftrykt.

Os og kristendom A+B, samt 3-9 (Malling Beck)

Første hæfter fra 1989 à
Revision af bøgerne for indskoling i 1999.
Nye udgaver af hele serien 2004 à
Til hvert trin findes lærervejledning, elevens bog og elevens arbejdshæfte.

Kommentar
Et sammenhængende system fra begyndertrin til sluttrin. I grundbøgerne præsenteres forskellige emner med vægt på fortællinger fra bibelen og nordisk mytologi samt forskellige livsspørgsmål på yngste trin. På mellemtrinnet findes emner med fx livsspørgsmål, men også emner med faktuelle oplysninger om kirkens historie, islam og jødedom. Fortællinger og samtale er vigtige i arbejdet med dette materiale, men i oplæggene til elevernes arbejde er der også en stribe opgaver til gruppearbejder.

Kristendomskundskab (Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck)

a. Henning Fogde, Kristian Jensen, Kaj Mogensen: Kristendomskundskab 1-7.
(2-3 hæfter til hvert trin om hhv. bibel, symbol & livsemne)
b. Kristendom for første (hhv. anden, hhv. tredje) klasse
Til hvert trin: elevbog, lærerbog, kopimappe.
c. Kristendomskundskab 3.-7. klasse. Red.: Henning Fogde, Kristian Jensen, Kaj Mogensen

Kommentar
En stribe hæfter, som i høj grad hviler på Kaj Mogensens symboldidaktik. Der redegøres grundigt for symboldidaktikken i lærervejledningerne, og det vises, at symboler rummer erfaringer med tilværelsen, som formuleres i fortællingens form. Det er sigtet, at undervisningen "udfolder" symbolet, således at der sker et møde mellem fortællingens erfaringer og elevens erfaringer, med en læring - en livsforståelse - som resultat. I nogle af Henning Fogdes og Kristian Jensens bøger er der især lagt vægt på at præsentere fortællinger om fx Danmarks kirkes historie, om nordisk mytologi og om Paulus.

Kristendom 1-9 (1997-2001, Gyldendal)

Jens Balle og Jens Jørgen Nygaard
Serien består af elevens bog, arbejdsbog og lærerens bog med kopisider.
Til nogle klassetrin desuden lydbånd med salmer og sange.

Kommentar
Serien er ikke længere i handelen, men findes på mange skoler. Med serien betragtes kristendomsfaget som et "orienteringsfag". Eleverne gives viden om kristendommen, kristne fester, kristen tro og tydning, kristne fortællinger. Men også en række livsemner beskrives, og på de ældste klassetrin New-Age strømninger og ikke-kristne religioner. Der er mange gode ideer at hente. Lærervejledningen rummer forslag til supplerende aktiviteter og fortællinger. Opgavehæfterne indeholder oplæg til såvel reproduktionsopgaver og egentlige drøftelser.

Oktober 2006, Peter Green Sørensen og Irene Larsen

Listen er opdateret april 2019

 

Irene Larsen  Fagdidaktik