Bhagavad Gita

 

Arbejdsspørgsmål til udleveret tekst: Bhagavad Gita, mm.
s.102-125 fra: Peter B. Andersen: Hinduisme - en splittet tradition. Gjellerup & Gad 1989.

Arjunas problem, s.103-104:
Hvad er det Arjuna er fortvivlet over?
Hvilke to muligheder skal han vælge imellem?

Krishnas svar, s.104-109:
Hvordan beskriver Krishna livet? Tag mange detaljer med!
Og hvilket råd får Arjuna så?
Hvilken status har pligt og ære?

Note: Samkhya og Yoga er to ud af sædvanligvis en liste på seks filosofiske systemer. Samkhya og Yoga siges at forholde sig til hinanden som lære og metode. De skulle - sammen med Vedanta (en tredje filosofi) - være de vigtigste filosofier.

Krishnas belæring, s.109-110 og 110-111:
Hvordan beskrives handlingerne?
Hvad skal man gøre med dem?
Er handlingerne gode eller onde?
Hvad er begær?

Krishnas videre belæring, s.111:
Hvad skal forholdet være mellem guden og mennesket?
Hvordan skal handlingerne anskues?

Krishnas åbenbaring, s.112-115:
Se på alle detaljerne. Prøv at sammenfatte, hvad han er for en figur.
Se evt. billede: http://www.webcom.com/ara/col/art/univ.html,
samt billedbeskrivelsen
eller: http://www.webcom.com/ara/col/books/BG/gita/bg21.html

Hvordan opnår man dette syn? (vers 53-55, s.115)
Hvad er det for nogle handlinger der beskrives i v.53?
Man kan se flere billede til Bhagavad Gita her:
http://www.webcom.com/ara/col/books/BG/gita/gallery.html

Beskrivelsen af pligterne, s.116-117:
Hvad er pligterne for de enkelte kaster; lav en sammenfatning.
Hvad skal Arjuna gøre?

Afsluttende om Bhagavad Gita
Hvordan skal man ifølge Bhagavad Gita leve sit liv?
Hvad er fordele & ulemper, styrker & svagheder ved dette livssyn?
Hvad synes I selv om dette livssyn; appellerer det til jer?

Europæiske reaktioner, s.118-125, tre tekster:
1) den tidlige Hohlenberg; 2) den senere Hohlenberg; 3) Schweitzer.
For hver tekst:
Hvad er tekstens synspunkt?
Fordele & ulemper ved synspunktet?
Hvad mener I om teksten/synspunktet?

 

Irene Larsen   Hinduisme