Koran & Hadith

 

Kilder til islam

Koranen - Guds ord til Muhammed via englen Gibrîl

Hadith - Muhammeds ord og gerninger - anses for at være normative for muslimer.

Koranen

Titel: Den ærværdige Koran = den ærværdige læsning.

qur'an = fremsigelse, læsning, recitation.

Koranen er ifølge muslimer Guds ord overgivet ordret stykke for stykke til Muhammed via Gibril (Gabriel). Muhammed reciterede den og andre skrev det ned. Koranen er Guds ord, evig og uskabt.

Koranen består af 114 surer (= kapitler, i ental: sura), og rækkefølgen er bestemt af længden, den længste først og den korteste til sidst, dog med undtagelse af sura 1, der er meget kort. For hver sura er det angivet, om den stammer fra Mekka eller Medina (dvs. før eller efter 622 e.v.t.). Alle surer (undt. sura 9) begynder: "I Guds, den barmhjertiges, den forbarmendes navn."

Koranen er også inddelt i 30 læsestykker. I Ramadan-måneden er det meningen, at man skal læse et stykke hver dag.

Koranen er skrevet på arabisk og kan ikke oversættes. Enhver oversættelse er en fortolkning; ikke den hellige skrift. Recitation foregår altid på arabisk. Børnene går i Koranskole for at lære dette.

HADITH / AHADITH

Hadith er beretninger om Muhammeds ord og gerninger. De anses for at være normative for muslimer; dvs. at Muhammeds liv og hans afgørelser er et forbillede for muslimer.

"Allah har gentaget mange steder i den Hellige Koran: "Følg mig og min profet", og andre gange: "Adlyd Mig og profeten". Derfor er den næstvigtigste kilde Profetens Sunnah, som betyder sædvane." (Fahim, s.7)

Disse traditioner er samlet af forskellige lærde mænd, og i det 9. århundrede eksisterede der 6 sådanne samlinger. "De mest kendte er af Bukhari og Muslim. Alle lærde muslimer er enige om, at Hadith fra disse to mænd er 100 % troværdige. Af andre kendte Hadith-samlere kan nævnes Al-Tirmizi, Abu Daud, Al-Nasai og Ibn Mad'ja." (Fahim, s.7)

Til en hadith vil der blive opregnet en eller flere vidner.

Litteratur

  • K. Fahim: Ahadith Sahiha. Udsagn og sædvane af profeten Muhammed. Forlaget Al-Baraka. København 1994.
  • Aminah Hassan: Islams fem søjler. Med tilhørende ahadith. International Muslim Movement, København, 1998.

Irene Larsen   Islam