Troen

 

Troens praksis: De 5 sØjler

1) Shahada - Trosbekendelsen
"Der er ingen anden gud end Gud og Muhammed er Guds sendebud"

2) Salat - Bønnen
5 gange daglig

3) Saum - Fasten
Ramadan - Lailat al-Qadr - Id al-Fitr

4) Zakat - Almissen

5) Hajj - Valfarten
Umra - Id al-Adha

* Djihad - anstrengelse for Guds sag
Ikke en søjle, men var nær ved at blive det. (If. Tranholm og Wulff Pedersen)

Troens indhold

1) Gud
Tawhid - Guds enhed

2) Guds engle
Djin

3) Koranen - Guds bog
- og de øvrige skrifter: tora, salmerne, evangelium

4) Guds sendebud
- og de øvrige profeter: Adam, Abraham, Ismael, Moses, David, Jesus

5) Dommedag og et liv efter døden
Alle vil opstå til dom.

* Forudbestemmelsen
Nogle teologer sætter dette som den 6. trosartikel.

Sharia

er guddommelig lov. Gud er lovgiver, ikke parlamentet el.lign.

De enkelte love hentes fra Koranen og Hadith og appliceres v.hj. af qiyas (analogi), ijma (konsensus) og ijtihad (autoritativ nyfortolkning). Lovene omfatter hele livet, også ting, vi anser for at være private. (Hjärpe, s.73 og Tranholm, s.62))

Lovene angiver, hvad der er haram (forbudt, strafbart) og wadjib (pligt, strafbart at undlade, halal (tilladt) og mubah (acceptabelt). (Hjärpe, s.73 og Khader, s.76-78)

Retsskolerne

Der er 5 forskellige retsskoler, 4 sunni-muslimske og 1 shia-muslimsk.

Skolerne (madhab) er benævnt efter grundlæggerne:
De sunnimuslimske: (deres gyldighed er i forskellige områder, se leksikon)
1) Abu Hanifa (699-767) (hanafi madhhab)
2) Malik ibn Anas (716-795) (maliki madhhab)
3) Muhammad ibn Idris al-Shafii (767-820) (shafii madhhab)
4) Ahmad ibn Hanbal (780-855) (hanbali madhhab)
Den shiamuslimske:
*) Djafar al-Sadiq (700-766) (djafari madhhab)
(Politikens Islamleksikon, se under de enkelte personer og de enkelte skoler. Hjärpe, s.74)

Arabiske termer

faqih - islamisk retslærd, ekspert i fiqh
fiqh - islamisk retsvidenskab
fatwa - en kendelse fra en retslærd
mufti - en retslærd, der har beføjelse til at udstede fatwa
mujtahid - en, der beskæftiger sig med ijtihad, æresnavn: ayatullah (Guds tegn)
ulama - (flertal af alim), de skriftlærde i al almindelighed
(Utas, s.128-131. Politikens Islamleksikon)

Nutidig sharia-fortolkning

2 hovedtendenser:
1) Sharia er betegnelse for de overordnede normer og principper
2) Sharia er selve loven; den skal blot appliceres.
(Gyldendals religionshistorie, s.331)

Nogle danske stemmer

Clausen, Bente (2007): Islam har glemt den barmhjertige Gud. Interview med Mona Siddiqui
Mona Siddiqui er ekspert i islamisk lovgivning og leder af Center for Islamiske Studier på Glasgow Universitet i Skotland

Khankan, Sherin (2011): Sharia er foreneligt med europæiske samfund

Tønnsen, Aminah (2002): Sharî'a. Interview m. Said al-Ashmawy

Tønnsen, Aminah (2002): Vejen til kilden

 

Irene Larsen   Islam