David

"Den store konge"  i Det Gamle Testamente

  Fortællingerne om David findes i Samuelsbøgerne i Det Gamle Testamente,
samt i de første kapitler af Første Kongebog.
Oversigt over 1. og 2. Samuelsbog i meget store linjer

Første Samuelsbog
Profeten Samuels fødsel og kaldelse beskrives i kap. 1 - 3, kap. 4-7 handler om kampene med filistrene bl.a. om pagtens ark, kap. 8 om israelitternes krav om et kongedømme og kap. 9 ff. om Sauls kongetid. Saul forbyder sig imidlertid mod Guds bud (14,23-52), og derfor må der vælges en ny konge. David salves til konge i kap. 16, men bliver ikke konge før Saul er død i sidste kapitel (kap. 31).

Anden Samuelsbog
handler om Davids kongetid. Han bliver først konge i Juda (kap. 2) og siden i Israel (kap. 5). Han gør Jerusalem til "regeringsby" (kap. 5) og fører arken ind i byen (kap. 6). Davids rige vokser og kommer til at omfatte "hele Israel, fra Dan til Be'ersheba" (1. Sam. 3,20; 2 Sam 3,10), samt naboområderne Edom, Moab og Ammon. Samtidig berettes om Davids hustruer og sønner, bl.a. historien om Batseba. Efter affæren med Urias, går det ned ad bakke for Davids kongedømme pga. familiestridigheder.
David dør ikke før i næste bog, nemlig 1. Kongebog (kap. 2), hvor han efterfølges af Salomo (1 Kong 1-11).

Man kunne også dele det således på:
1) Davids vej til magten/tronen (1 Sam 16 - 2 Sam 7)
2) Magtens forfald efter Davids tronbestigelse ("tronfølgehistorien") (2 Sam 11- 1 Kong 2)

Efter Davids dØd

Også efter Davids død er der ballade. Adonija er den retmæssige arving til tronen efter David. Men Men Betaseba lokker David til at udvælge Salomo, der hurtigt får Adonija dræbt. Tidligere er Davids to andre sønner, Amnon og Absalom, blevet dræbt.

Litteratur

Friis, Helmut: Messias (Om Samuels Bøger og Kongernes Bøger)
Anis 1993

Samuels- og Kongebøgerne. Fortolket af Palle Dinesen.
Det danske Bibelselskab, 1992

Gruppearbejde om fortÆllingen om David

Når du læser, så prøv at se på fremstillingen som en fortælling, et stykke litteratur og ikke et stykke historieskrivning.

Arbejdsspørgsmål

Hvad for en figur er David? Beskriv ham. Skriv også ned, hvad I undrer jer over.
Tag hvert afsnit for sig:
a) 1 Sam 16-20
b) 2 Sam 1-2; 5-7
c) 2 Sam 11-12
d) 1 Kong 1-2

Hvad for en figur er Saul? Beskriv ham.

Hvilken rolle spiller Gud?

I hvilken situation kunne man have glæde af at høre fortællingen om David?

Er det en god historie?

 

Irene Larsen  Jødedom