Det Gamle Testamentes hovedpersoner

en hurtig oversigt

 

samt i hvilke skrifter, man kan læse om dem:

Gud skabte verden og de første mennesker hedder
ADAM og EVA. Men menneskene er onde, og Gud straffer med syndfloden.
Menneskeslægten og dyrenes arter reddes af NOA.

ABRAHAM (troen, udvælgelsen, landet) gifter sig med SARA,
og bliver stamfar til det israelitisk-jødiske folk gennem sin søn

ISAK, der er gift med REBEKKA, og får sønnen

JAKOB, der er gift med LEA og siden RAKEL.
De får de 12 sønner, der bliver stamfædre til Israels 12 stammer.
Abraham, Isak og Jakob kaldes patriarkerne.
Israelitterne havner, af grunde, som man kan læse om, i Ægypten.

1. Mosebog

MOSES (befrielsen, lovgivningen, pagten)
fører dem ud af Ægypten, over havet og i 40 år i ørkenen.

2. Mosebog

JOSUA fører dem ind i "det forjættede land".

Josua-bogen

SAUL (svaghed, forfald) bliver den første konge.

DAVID (lykke, storhed, kraft, fred, "guldalder")
bliver den største konge - og hans søn

Samuels-bøgerne

SALOMO (rigdom, magt, visdom) bliver den vise konge ............
men frafaldet fra Jahve begynder.

Herefter følger resten af kongetiden - om de 2 riger og deres konger.

I kongetiden virker også en lang række profeter. En af dem er ELIAS.

Konge-bøgerne

Omkring eksilet virker yderligere en række profeter, som har fået navngivet et skrift efter sig.
SKRIFTPROFETERNE (religiøst og socialt budskab) af hvilke, der findes 4 "store": Esajas, Jeremias, Ezekiel, Daniel og
12 "små": de sidste 12 skrifter i GT.
("Store" og "små" hentyder til skriftets størrelse)
Den vigtigste er ESAJAS (p.g.a. messias-forventningerne).

Profet-skrifterne

 
 

Irene Larsen  Jødedom