Det Gamle Testamentes skrifter

en oversigt

 

I.
Jøderne deler deres bibel i tre: love, profeterne og skrifterne.

1. Loven
1.-5. Mosebog

2. Profeterne
De "tidlige profeter" - rækken af bøger fra Josvabogen til kongebøgerne
De egentlige profetskrifter: Es, Jer, Ez og Tolvprofetbogen.

3. Skrifterne
"En samlekasse for det, der ikke hører hjemme i de to første afdelinger." (GBL)
De omfatter: Sl, Job, Ordspr., Rut, Højs, Præd, Klages, Est, Dan, Ezra, Neh og 1-2 Krøn.

II.
Andre grupper:
1. Det deuteronomistiske historieværk: 5 Mos, Jos, Dom, 1 & 2 Sam, 1& 2 Kong
2. Det kronistiske historieværk: 1 & 2 Krøn, Ezra, Neh
3. Visdomslitteraturen: Ordsp, Præd, Job. Samt apokryfer: Visdommens Bog og Siraks Bog.

 

Irene Larsen  Jødedom