Job

Lidelsens hovedperson i Det Gamle Testamente

 

Oversigt i store træk

Kapitel, vers Indhold
1-2 og 42, 7-17 Rammefortælling. Dvs. den ramme som samtalerne (som (omtrent) resten af Jobs Bog består af) er sat ind i; den kontekst, i hvilken de skal forstås.
3 Dialogen sættes i gang af Jobs klage i dette kapitel.
4-27 Jobs tre venner, Elifaz, Bildad og Sofar, svarer på Jobs klage i tre omgange.
i. 4-14: Hver af de tre venner holder en tale og Job svarer hver af dem.
ii. 15-21: Dette gentager sig
iii. 22-27: Det sker igen, om end i ufuldstændig form.
28 Jobs overvejelse af visdommens væsen
29-31 Den store udfordringstale / Jobs klage
32-37 Elihus taler (fire i alt)
38-41 Guds taler
42,6 Jobs svar på Guds Tale
42,7-17 Rammefortælling

Oversigt i detaljer, kap. 1-14

Kapitel Kapitel / Indhold
1-2 og 42, 7-17 Rammefortælling
  1 Indledning
Satans første slag mod Job
2 Satans andet slag mod Job
De tre venner ankommer
4-27 Jobs dialog med de tre venner i tre omgange
4-14 Første samtalerunde
  4-5 Elifaz' første tale
6-7 Jobs svar
6,10: Jjeg har ikke har fornægtet Herrens ord
7,17-21: Anklage mod Gud
8 Bildads første tale
8,3-4: Gud er retfærdig
8,5-7: Job må angre
9-10 Jobs svar
9,2-3: Det er sandt, at intet menneke er retfærdigt
9,4-13: Gud som den mægtige skaber
9,14-24: Gud som dommer
10,8-12: Job henviser til, at Gud har skabt ham
11 Sofars første tale
Sofar opfordrer Job til at erkende sin skyld
12-14 Jobs svar
12,7-11: Gud som skaber

Oversigt i detaljer, kap. 15-27

15-21 Anden samtalerunde
  15 Elifaz' anden tale
Job ejer ikke visdommen; det tror han.
15,13: Intet menneske er retfærdigt
16-17 Jobs svar
Der er kun håbløshed
18 Bildads anden tale
18,2: Kom til fornuft …
18,5 ff.: Dden uretfærdiges skæbne
19 Jobs svar
19,3: I skammer jer ikke for at gøre mig uret
19,22: Hvorfor forfølger I mig, ligesom Gud gør?
19,25-27: Job taler om at komme til at se Gud - "min løser"
20 Sofars anden tale
Sofar insinuerer, at Job er overmodig - og beskriver straffen
21 Jobs svar
21,7: De ugudelige får lov at leve
22-27 Tredje samtalerunde
  22 Elifaz' tredje tale
22,5-11: Konkrete anklager mod Job
22,21: Forlig dig med ham og få fred …
22,22: Tag mod belæring …
23-24 Jobs svar
23,3-4: Job vil finde Gud og fremlægge sin sag for ham
23,8: Men Gud er der ikke
23,10: Gud ville anerkende Jobs retfærdighed, hvis han mødte ham
24: Gud er væk
25 Bildads tredje tale
25,4: Hvordan kan et menneske være retfærdigt overfor Gud?
26-27 Jobs svar
26,5-14: Gud som skaber
27,5: Job fastholder sin uskyld
27,11: Jeg vil belære jer om Guds magt …

Oversigt i detaljer, kap. 28-42

28 Jobs tale om visdommen
28,1-11: Sølvet har sin mine … Alting har sin plads.
28,12-22: Men hvor finder man visdommen?
28,23-28: Kun Gud kender vejen til den … Gud som skaber.
29-31 Jobs klage over sin ufortjente ulykke: Den store udfordringstale
29: Beskrivelse af tidligere lykke
30- 31: Men nu er alt ulykke - beskrivelse af egen retfærd
31,6: Gid Gud ville veje mig på retfærdigheds vægt, for så ville kan erkende min uskyld. Retssalsbilledet.
32-37 Elihus taler
32: Elihu er en ung mand og nu må de ældre lytte til ham
33: Gud skåner den uretfærdige
34,10: Gud handler aldrig uretfærdigt.
34,31 ff.: Indirekte opfordring til Job om at bekende sin synd.
35: Gud svarer ikke, fordi man er ond og hovmodig.
36,5-6: Gud er retfærdig.
36,22-37,22: Gud almagt, storhed og skaberværk.
37,23-24: Men den Almægtige finder vi ikke.
38-41 Guds tale (38,1-40,2); Jobs svar (40,3-5); Guds tale (40,6-41,26).
Gud taler inde fra stormen
38 & 39: Hvor var du, da jeg skabte verden?
40,1: Vil den, som klager over den Almægtige føre sag mod ham?
40,3-5: Jobs svar
40,6: Gud genoptager sin tale
40,8: Skal du drage min retfærdighed i tvivl?
40,15: Se dog Behemot
40,25: Kan du trække Livjatan op med en krog?
42,1-6 Jobs svar
Job har nu set Gud og angrer sin anklage
42,7-17 Rammefortælling
42,7-10: Herren bebrejder Jobs venner:
42,8: I talte jo ikke sandt om mig, sådan som min tjener Job gjorde.
42,11-17: Jobs genvundne lykke

Kilde: Niels H. Gadegaard: Jobs bog fortolket. Det Danske Bibelselskab 1995.

Litteratur

Jobs bog som tegneserie

Hele bøger

  • Gadegaard, Niels H.: Jobs bog fortolket. Det Danske Bibelselskab 1995.
  • Girard, René: Job - idol og syndebuk. Anis 1990.
  • Nielsen, Kirsten: Satan - den fortabte søn ? Anis 1996.

Afsnit i bøger, artikler i tidsskrifter og opslagsværker

  • Friis, Helmut: Lovsang og klage. Forlaget Anis 1994. Afsnittet: Jobs bog - Gud mod Gud.
  • Hallbäck, Geert: Satan i Bibelen. Bibliana, 1.årg. nr. 1, 1999.
  • Simonsen, Andreas: Grundtanker i jødedommen. Akademisk Forlag 1989. Afsnit VI: Om lidelsen.
  • Wiesel, Elie: Adam og andre bibelske fortællinger. Anis 2005. Kapitel om Job.

Bøger om GT

  • Hans J. Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion - en indføring Anis. 1998.
  • Bibelkundskab. Introduktion til Det gamle Testamente. Red.: E. K. Holt og K. Nielsen. Aarhus Universitetsforlag 1997.

Opslag i Gads Bibelleksikon

  • Gads Bibelleksikon: Job, visdom, lidelse, teodicé, almagt, dualisme, retfærdig, retfærdighed.
 

Irene Larsen  Jødedom Kristendom