KLM

Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

 

Bogliste

Livsideer (2013)
Red.: Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe.
2. udgave. Systime.
NB. Bogen fås både som papirbog og som ibog.

KLM på tværs. Sociologiske, historiske og filsofiske perspektiver (2018)
Red.: Bjørg Bogisch og Britta Kornholt.
2. udgave. Samfundslitteratur.

Undervisningsplan

Modulet løber over to semestre med kompetencemålsprøve efter andet semester.

ForudsÆtningskrav

1) Selvstændig fordybelse i en position samt fremlæggelse og drøftelse på holdet
2) Tidslinje - digital
3) Fagligt oplæg
4) Refleksion over praksisobservation med fokus på tematikker i KLM

 

Irene Larsen