Bogliste

KLM årgang 2013

 

GrundbØger - skal anskaffes

Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe: Livsideer.
2. reviderede udgave. Systime 2013.
Bogen består af dels en papirbog ogf dels en iBog.
Opgaver til brug i undervisningen og forberedelsen findes kun i iBogen.
Bogen bestilles direkte forlaget Systime.
NB. Første udgave kan ikke bruges!

Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.): KLM på tværs - sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver.
Samfundslitteratur 2013.

Leksika & andre ressourcer - brug dem på biblioteket

Religiøse grundtekster

Bibelen - autoriseret 1992.
Bibeltekster kan hentes på www.bibel.dk

Koranen - oversat af Ellen Wulff. Forlaget Vandkunsten 2006.
Korantekster kan hentes på http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/ - dog kun et vers ad gangen

Til religion

Politikens Bibelleksikon.
Af Lisbeth og Mogens Müller. Politiken 1992.

Gads Bibelleksikon.
Red.: Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen. Gad 1998.

Kirke og kristendom.
Red.: Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Rosinante, 2001.

Gyldendals religionsleksikon - religion, livsanskuelse
Red.: Finn Stefánsson og Asger Sørensen. 3. udg. Gyldendal 2008.

Gads leksikon om Islam
Red.: Jean Butler og Thomas Hoffmann. Gads Forlag 2008.

Gads Religionsleksikon
Gad 1999. Online: http://leksikon.religion.dk/

Til historie

Overblik - verdenshistorie i korte træk. Af Ulrik Grubb, Knud Helles og Bente Thomsen. Gyldendal 2005.
(Hvis det kniber med at få placeret de forskellige begivenheder i forhold til hinanden i verdenshistorien, kan denne bog måske hjælpe.)

Til idéhistorie

Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning.
Af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt. Gyldendal 2008.

Politikens filosofileksikon
Red.: Poul Lübcke. 2. udg. Politiken 2010.

Til samfundsfag

Samfundslex
Af Peter Nørbæk Hansen og Palle Qvist. 4. udg. Gyldendal 2009.

Til pædagogiske begreber

Pædagogisk psykologisk opslagsbog
Af Espen Jerlang & Jesper Jerlang, 3. udg. Hans Reitzel 2010.

Studieteknik

Studiepol - din virtuelle studiehåndbog - http://studiepol.phmetropol.dk

Peter Stray Jørgensen: Notatteknik for studerende - lyt, læs - notér - og skriv. 2. udg.
Forlaget Samfundslitteratur 2008.

Peter Stray Jørgensen: Talegaver - mundtlig fremstilling for studerende. 2. udg.
Forlaget Samfundslitteratur 2007.

Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker: Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser.
Forlaget Samfundslitteratur 2009.

Boghandler

Academic Books, bogladen på CBS, Solbjerg Plads 3.
Der er givet besked hertil om, at vi skal bruge "KLM på tværs".

Betesdas Boghandel, Rømersgade 17. Tlf. 33 13 17 17. 
Specialboghandel for bøger om religion.

 

pil Irene Larsen  pil KLM