Om forberedelse til undervisningen

et par tips til studieteknik

  Et par ord om, hvordan man forbereder sig godt til undervisning

1) PlanlÆg dit studie-arbejde

Hvor meget arbejde er der? Er teksterne svære eller lette? Skal læsning af svære tekster evt. fordeles over nogle dage? Er der noget tekst, der bør læses to gange?

2) Hav de relevante hjÆlpemidler inden for rÆkkevidde

F.eks.

  • en fremmedordbog
  • et leksikon
  • en historisk oversigt, se forslag på boglisten

3) LÆs teksterne omhyggeligt

a) Læs teksten langsomt, genlæs evt. særligt vigtige passager

b) Slå svære ord op

c) Slå op i andre håndbøger, hvis der er noget, der virker helt fremmed

d) Streg under i teksterne

e) Notér hovedpunkter

d) Skriv spørgsmål ned, både ord og tankegange, du ikke forstår

e) Skriv ned, hvad du selv tænker undervejs, om du er enig eller uenig i de fremsatte synspunkter. Måske er der noget du bliver vred over eller begejstret for.

f) Vurdér også teksten: Hænger den sammen eller er der selvmodsigelser, argumenteres der godt for det fremsatte stof, osv. ?

 

Links

www.sproget.dk - til fremmedord og retskrivning

www.denstoredanske.dk - omfattende leksikon

www.bibel.dk - Bibelen i fuldtekst

www.danskhistorie.dk - Historieundervisning på folkeskoleniveau - brug dit UNI-login.

Brug ikke Wikipedia!!
Du går på en videregående uddannelse og bør vænne dig til at bruge værker af videnskabelig standard.

 

Irene Larsen  KLM