Modul LG1: Dannelse i den mangfoldige skole

KLM

 

Praktiske oplysninger
(s) = skannet tekst
Tekster til opgaver i "Livsidéer" ligger kun i iBogen.
Vejledning er endnu ikke skemalagt.

Plan - Irene

1. Introduktion til faget og studiet (uge 37)

Livsidéer

 • Introduktion til Almendannelse (KLM) (s.5-10)
 • I iBogen: Til lærere og studerende (inkl. alle underafsnit)
 • Tekst til opgave 3 (under introduktion) Grimmitt: Religionskundskab og menneskelig udvikling

Andre tekster

2. Kristendommens fortÆllinger og grundbegreber (uge 38)

Livsidéer

 • 2. Indledning
 • 2.1 Bibelen og dens livsforståelse

Læs i Bibelen (www.bibel.dk):

 • 1 Mos 1-4
 • Messiasforventninger: Es 53
 • Jesu virksomhed: Luk 5
 • Jesu forkyndelse om Gudsriget: Mark 7; Luk 10,25-37; Luk 15; Matt 22, 1-14.
 • Jesu forkyndelse om loven: Matt 5-7.
 • Om Jesu etik: Luk 8,19-21; 9,57-62; 11,27-28; 12,13-21; 14,25-35; Matt 19,16-26.
 • Jesu lidelse, død og genopstandelse: Luk 22-24

Tip: Oversigt over forkortelser ved henvisninger til de bibelske skrifter
Tip: Se Irenes papirer og oversigter vedr. kristendom

Andre tekster

 • Svend Lindhart og Bente Lund: Tolkning af udvalgte evangelietekster (s)
 • Allan Poulsen: Kristendommens hovedretninger, en oversigt (s)

Bilag

Selvstudium

 • Allan Poulsen: Kristendommen (s)
 • Mogens Müller: Om bjergprædikenen (en side) (s)
 • Johannes Nissen: Om opstandelsen (en side) (s)

3. Islam (uge 39)

Livsidéer

 • 3. Indledning
 • 3.1. Religion og livsanskuelser
 • 3.3. Islam og Vesten – islam som europæisk mindretalsreligion

Andre tekster

Bilag

 • Gruppearbejde om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom

Selvstudium

 • Bjørg Bogisch: Det ulige magtforhold - majoritet og minoritet (KLM på tværs, kap. 5, afsnittet s.135-142)

4. Humanisme, ateisme, ritualer (uge 40)

Livsidéer

 • 3.1. Religion og livsanskuelser
 • 3.2. Jødedom
 • 3.4. Humanisme
 • 3.5. Ateisme
 • 3.6. Ritualer i skolen

Livsidéer: Tekster til flg. opgaver

 • 3.1.2. Den glemte dimension - Paul Tillich
 • 3.5.5. Fem religiøse ideer til de gudløse
 • 3.6.3. Traditionernes nødvendighed - Giddens

Andre tekster

 • Lars Sandbeck og Lars Christiansen: Religion er noget, man gør (s)

5. Kristendommens virkningshistorie (uge 45)

Livsidéer

 • 1.1. Skolens værdier historisk belyst
 • 2.3. Martin Luther og reformationen
 • 2.4. Den evangelisk-lutherske folkekirke
 • Tekst til flg. opgave: 2.3.4. Luthers teologi gennem salmer og katekismus

Andre tekster

 • Thomas Bredsdorff: Hvad er oplysningen? (s)
 • Bent Falk: Synd tappert (s) (NB. Læs denne grundigt.)
 • Giovanni Pico della Mirandola: Menneskets værdighed og skaberevne (s)
 • Viggo Ernst Thomsen: Pietisme er en oplevet kristendom (s)

Selvstudium

 • Livsidéer, afsnit 2.2. Middelalderen
 • Lindhardt, Jan: Mellem Djævel og Gud. Martin Luther. Gad 1991 eller senere. s.145-181

 

Plan - Lene

6. Mangfoldighed I skolen

Livsidéer

 • 9. Indledning
 • 9.3. Lighed

Andre tekster

 • Bjørg Bogisch Det ulige magtforhold - majoritet og minoritet ("KLM på tværs" kap.5)
 • Lars Olsen: Klasser i Danmark? (s)

7. Demokrati

Livsidéer

 • 7. Menneskerettigheder og demokrati

Livsidéer: Tekster til flg. opgaver

 • 7.1.2 Inklusion/eksklusion
 • 7.1.6 Fem idealer for et demokratisk samfund

Andre tekster

 • Eva Lindhardt: Demokrati og skolens demokratiske dannelse. ("KLM på tværs" kap.4)
 • Rune Lykkeberg: Demokrati og verden. (s)
 • Lis Togeby: Demokratiske udfordringer (s)

8. Frihed og Ansvar

Livsidéer

 • 5. Indledning
 • 5.1. At være eller eksistere
 • 5.3. Kierkegaard – livsmuligheder

Livsidéer: Tekster til flg. opgaver

 • 5.1.3. H. C. Andersen og Mattæusevangeliet
 • 5.1.4. Kierkegaards huslignelse
 • 5.1.5. Sartre: Gud er død – mennesket fordømt til frihed

Siger disse tekster noget om din opgave som lærer? Har teksterne relevans for folkeskolens formålsparagraf?

9. Livsoplysning og Civiliserende institutioner

Livsidéer

 • 5.4. Grundtvig – livsoplysning
 • 5.5. Nietzsche – livspotensering
 • 5.6. Løgstrup – livscentrering

Andre tekster

 • Civiliserende institutioner. Om idealer og distinktioner i opdragelse. Laura Gilliam og Eva Gulløv. Kap 7.

10. Menneskerettigheder

Læs

 • Eva Lindhardt Det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte ("KLM på tværs", kap. 3)
 • Peter Beider: Børn har også ret – til at kende deres rettigheder Redbarnet.dk/Materialer
 • Menneskerettighedernes tidslinje
 • FN's verdenserklæring (1948)
 • FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989)

Vi arbejder med at skabe undervisningsmateriale, der gør børnekonventionen alment relevant.

11. NATIONEN, Medborgerskab, demos versus ethnos

Livsidéer

 • 8. Indledning
 • 8.1. Patriot og verdensborger - medborgerskab før og nu

Andre tekster

 • Eva Lindhardt: National identitet og kultursyn ("KLM på tværs", kap. 7)
 • Claus Haas: Medborgerskab som (ud)dannelsespolitik i det flerkulturelle Danmark

Vi arbejder med medborgerskab, identitet og inklusion/eksklusion

12. VÆRDIER I LÆRERGERNINGEN

Livsidéer

 • 1.2. Dannelse eller uddannelse
 • 9. Tolerance, Myndighed, Lighed, Frihed, Solidaritet

Livsidéer: Tekster til flg. opgaver

 • 9.1.5. Er der grænser for tolerance – Popper eller Koch?
 • 9.1.6. Tolerance eller respekt? Stjernfelt
 • 9.2.3. Del 3. Det pædagogiske paradoks

Andre tekster

 • Ane Kirstine Brandt KLM på tværs kapitel 11: Værdier på spil (i uddrag s. 272-276)

Vi arbejder med cases fra skolen, der sætter værdierne i spil.

13. Modulevaluering (uge 4)

 

pil Irene Larsen  pil KLM