Modulevaluering

LG1: Dannelse i den mangfoldige skole

 

Modulevalueringen for modul LG1 foregår på undervisningsdagen i uge 4.

Form

 • Aflevering af skriftlig redegørelse (afleveres i Fronter)
 • Kreativ fremlæggelse, med forudgående aflevering af to sider med en begrundet disposition
 • Læsning af alle de andre gruppers redegørelser
 • Opponenthverv
 • Deltagelse i hele fremlæggelsesdagen

Endvidere kræves det, at man er mødt frem til al undervisning.

Fremlæggelsen er studieproduktet. Hvis man ikke deltager, kan man ikke blive godkendt. Undtagen - naturligvis - hvis man er syg. Der skal foreligge en mail til mig inden kl. 8 på datoen for fremlæggelsen, hvis man er syg.

Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt.

Indhold

Produktet skal indeholde en drøftelse og en besvarelse af en problemstilling, der favner centrale elementer i Almen dannelse/KLM's kompetencemål.

Emnet kunne fx være

 • nogle tænkeres tanker om, hvad det vil sige at være et menneske
 • nogle værdiers idehistoriske baggrunde
 • nogle opfattelser af medborgerskab eller demokrati
 • nogle forståelser af, hvad religion kan betyde for mennesker i dag

sammen med en diskussion af relevansen dette for mennesket, medborgeren, skolen og dannelsen.

 • Hvilke udfordringer (af etisk, politisk, religiøs, demokratisk art) er der i dette til skolen?
 • Hvilke dilemmaer giver disse udfordringer anledning til i forhold til undervisningen
 • Hvilke dilemmaer giver disse udfordringer anledning til i forhold til forældresamarbejdet?
 • Hvilke dilemmaer giver disse udfordringer anledning til i forhold til skolen som en samfundsmæssig institution?

Alt dette skal munde ud i et kreativt produkt.

a) Forud for fremlæggelsen skal der udarbejdes en skriftlig redegørelse på højst 2 normalsider.

Notatet skal indeholde

 • Titel & forfattere/deltagere
 • Emnebegrundelse og præsentation af problemstilling (eller problemformulering)
 • Kort procesbeskrivelse
 • Besvarelse af problemstilling
 • Litteraturliste

b) Det kreative produkt kan fx være et drama, en installation eller en digital fremstilling. Man må gerne inddrage holdet som deltagere.

Tidsplan

 • Fælles introduktion og brainstorm på emner i uge 46 eller 47 (jf. plan for modul 1).
 • Efterfølgende dannes der grupper på maks. 4 deltagere.
 • Vejledning i uge 49, 50 51 og 2.
 • Aflevering af den skriftlige redegørelse: Mandag d. 20. januar, kl.12.

Links

 

Irene Larsen  KLM Modul 1