Modulevaluering

LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund

 

Fra studieordningen: Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.
Type: Gennemførelse.
Form: Grupper.
Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.
Grundlag for bedømmelse: De studerende skal i grupper på maks. 4 deltagere fremlægge en logbog, der begrundet dokumenterer gruppens arbejde med modulets indhold, hvori også indgår erfaringer fra praktikken.

Endvidere ..

Modulevalueringen angår hele modulet, ikke blot KLM-delen.

Logbog

I har igennem hele semestret skrevet i jeres individuelle logbøger. Logbog er et refleksionsværktøj, metareflekterende: Hvad er det, jeg går og lærer? Disse logbøger skal ikke læses af Irene.
Til evalueringen skal I i grupper udvælge stof eller temaer fra jeres logbøger til fremlæggelse. Der behøver ikke være stof fra alle medlemmernes logbøger. I skal udvælge to-tre afsnit i alt og begrunde, hvordan det dokumenterer arbejde med modulet indhold.

Grupper

Vi taler på holdet om, hvilke grupper vi anvender. Det kan være praktikgrupperne, synopsisgrupper eller en helt ny sammensætning.

Form

Formen er en mundtlig fremlæggelse, hvor I viser jeres udvalgte logbogsafsnit frem, så alle kan se det. Det kan være alt fra word til powerpoint.
Der er 15 minutter til rådighed for hver gruppe, inkl. eventuelle spørgsmål fra holdets øvrige deltagere. Herefter gives ordet til en responsgruppe og til sidst til Irene.
Man har bestået modulet, når man har deltaget i en fremlæggelse og i en responsgruppe.

Studieordning

 

Irene Larsen  KLM