Redegørelse for læst litteratur

til brug ved prøven i KLM

 

Senest opdateret: 23. maj 2014

Fag: Almen dannelse KLM

  • lg1e+ lg3e (anden halvdel)
  • lg1l+ lg3l (anden halvdel))

GrundbØger

Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe: Livsideer.
2. reviderede udgave. Systime 2013. Papirbog og iBog.

Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.): KLM på tværs - sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver.
Samfundslitteratur 2013.

Bibel og Koran

Bibelen
1 Mos 1-4
Messiasforventninger: Es 53
Jesu virksomhed: Luk 5
Jesu forkyndelse om Gudsriget: Mark 7; Luk 10,25-37; Luk 15; Matt 22, 1-14.
Jesu forkyndelse om loven: Matt 5-7.
Om Jesu etik: Luk 8,19-21; 9,57-62; 11,27-28; 12,13-21; 14,25-35; Matt 19,16-26.
Jesu lidelse, død og genopstandelse: Luk 22-24

Koran
Sura 1, 24, 92 og 93

Øvrig litteratur

Andersen, Peter B. og Lüchau, Peter: Kan muslimer være demokrater? Kan kristne?
Information 17. februar 2009

Beider, Peter: Børn har også ret – til at kende deres rettigheder
Red Barnet, 2012

Bektovic, Safet: Menneske og åbenbaring ifølge kristendom og islam
Oprindelig trykt i: Nyhedsbrev om islam og kristendom nr. 1. 2000. Islamisk-Kristent Studiecenter.

Bredsdorff, Thomas: Hvad er oplysningen? (s. 7-9)
i: samme: Oplysningen - alt hvad De behøver at vide for at bluffe dem gennem en middagskonversation. Gyldendal 2004.

Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars: Religion er noget, man gør. (s 46-49)
i: samme: Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister. Informations forlag. 2009

Falk, Bent: Synd tappert (s.61-75)
i: samme: Kærlighedens pris, Anis 2002.

FN's verdenserklæring (1948)

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989)

Fritzbøger, Eva Sofie: Hvem er bange for eid?
Information d. 23. august 2012

Gilliam, Laura: De gode borgere (kap. 7)
i: Gilliam, Laura, m.fl.: Civiliserende institutioner - om idealer og distinktioner i opdragelse
Aarhus Universitetsforlag 2012

Haas, Claus 2007: Medborgerskab som (ud)dannelsespolitik i det flerkulturelle Danmark.
i: KVAN, nr. 77, 2007.

Hastrup, Kirsten; Rubow, Cecilie & Tjørnhøj-Thomsen, Tine: Kulturanalyse i praksis & Kulturen i hverdagen (s.9-25)
i: samme: Kulturanalyse - kort fortalt. Samfundslitteratur 2012.

Jarlov, Rasmus: Ingen muslimske helligdage i folkeskolen
Politiken 16. august 2012

Lindhardt, Svend og Lund, Bente: Tolkning af udvalgte evangelietekster (s.62-80)
i: samme: Da Gud slog i bordet. Gyldendal uddannelse 1998

Luther, Martin: Om de gode gerninger.
Fra: Asger Nyholm og Chr. Ræbild (red.): Martin Luther. Tekster i udvalg.
Gyldendal 1971. (s.20-22)

Lykkeberg, Rune: Demokrati og verden (s.297-335)
i: samme: Alle har ret. Gyldendal 2013.

Malik, Kenan: Misforstået identitet
Information 29. december 2008

Malik, Kenan: Myths of assimilationism and multiculturalism
Blog, 25. november, 2011

Nussbaum, Martha: Kant og den stoiske kosmopolitisme (s.248-253)
i: Lakshmi Sigurdssson og Keld Skovmand: Medborgerskab på spil. Klim 2013

Olsen, Lars m.fl.: Klasser i Danmark? (Kap. 1 med bilag)
i: Det danske klassesamfund, Gyldendal 2013.

Peters, Rikke Louise: Kampen om det slidte modeord - sammenhængskraften
Information d. 2. januar, 2010.

Pico della Mirandola, Giovanni: Menneskets værdighed og skaberevne
i: Thomsen, Viggo Ernst, Barrett, Inger og Jellesen, Marlene Printz (red.): Den lodrette beståen. Europæisk ide- og kulturhistorie, Aros Underviser 2008.

Rasmussen, Lissi: Islam og kristendom - forskelle og ligheder
Oprindelig trykt i: Nyhedsbrev om islam og kristendom nr. 1. 2000. Islamisk-Kristent Studiecenter.

Suenson, Valinka: Er 'religiøs' blevet et skældsord?
Politiken, d. 23. august 2012

Thomsen, Viggo Ernst: Pietisme er en oplevet kristendom (s)
i: Thomsen, Viggo Ernst, Barrett, Inger Toftgaard og Jellesen, Marlene Printz (red.): Den lodrette beståen. Europæisk ide- og kulturhistorie, Aros Underviser 2008.

Tireli, Üzeyir: Forestillinger om "muslimsk børneopdragelse" (s.15-21)
i: Galal, Lise Paulsen & Liengaard, Inge (red.): At være muslim i Danmark, Forlaget Anis 2003.

Togeby, Lise m.fl.: Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater (s.36-45)
Aarhus Universitet 2003.

Yüksekkaya, Mehmet: Danskerne er konfliktsky (s.150-162)
i: Holm, Adam m.fl. (red.): Islam i Danmark. Gyldendal 2002.

 

pil Irene Larsen  pil KLM