Litteraturliste

til selvstudium

  En del af dit studium er selvstudium. På de udleverede papirer er angivet, hvilke tekster der ligger til grund for de enkelte timer, og som jeg forventer, at du forbereder.
Ved siden af kan du læse yderligere materiale, og her er nogle idéer.

Andre KLM-bØger (end dem, jeg har valgt)

Medborgerskab på spil. 12 begreber, 12 tænkere
Af Lakshmi Sigurdsson & Keld Skovmand.
Forlaget KLIM 2013.

Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
Red.: Camilla Sløk og Anne-Mette Nortvig.
Samfundslitteratur, 2. udg. 2012)

Den lodrette beståen. Europæisk ide- og kulturhistorie.
Red.: Viggo Ernst Thomsen, Inger Barrett og Marlene Printz Jellesen.
Forlaget Aros underviser, 2. udg. 2010.

Medborgerskab - et nyt dannelsesideal?
Red: Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand
RPF - Religionspædagogisk forlag 2007.

KLM i læreruddannelsen
Red.: Gorm B. Andersen & Lis Pøhler
Kroghs Forlag 2007
Serie: Læreruddannelsen i fokus

BibellÆsning

Det kan være en god idé at læse i en genfortælling, hvis man synes at den "rigtige" bibel er tung at komme igennem.

For voksne, fx

 • Bjarne Reuter: Bogen
 • Bibelen genfortalt af Ebbe Kløvedal Reich med tegninger af Doré
 • Peter Madsen: Menneskesønnen (tegneserie)

For børn, fx

 • Mary Batchelor: 365 fortællinger fra Bibelen.
 • Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det gamle testamente. Gyldendal 1999.
 • Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det nye testamente. Gyldendal 1999.

Kristendom

Allan Poulsen og Jakob Schouw-Madsen: Kristendom i nutid. 
Gyldendal 2000. 
En bog med "lærebogstekst" og tekstuddrag fra forskellige teologer, filosoffer og andre kloge mennesker. Rigtig god introduktion til kristendommens centrale lære!
Bogen kan sikkert købes billigt fra ældre studerende, da jeg tidligere har brugt denne som grundbog.

Religion - en grundbog i livsanskuelser. Af Jens Thodberg Bertelsen m.fl. 
Gyldendal 1985 og senere. 
Læs s. 7-68 om, hvordan religion kan opfattes og studeres.
Læs om jødedom (s.153-176)
og kristendom (s.189-212, samt 213-240).
Læs s. 393-422 om etik.
Læs s.299-392 om filosofi.

Religionshåndbogen. Red.: Peter Boile Nielsen. G.E.C. GAD 1994.
Afsnittene om kristendommens historie.

Svend Lindhardt og Bente Lund: Da Gud slog i bordet. Gyldendal 1998.
En del om bibelen, men også om Luther og Kierkegaard.
En eksistensteologisk inspireret indføring i kristendommen.
Kan også være god til opsamling inden eksamen.

Kritisk Forum for Praktisk teologi: Det onde. Nr. 81, 2000.
Temanummer om det onde, dvs. om hvordan kristendommen forholder sig til ondskab og lidelse.

Bøger om "hvad er egentlig kristendommens lære?"

 • Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen. Anis 1996.
 • Jes Nysten: Sankt Thomas og virkeligheden. Anis 1992.
 • Jan Lindhardt: Katekismus i kristendom. Børnelærdom for voksne. Rosinante 2000.
 • Katekismus. Af Jesper Demant, m.fl. Anis 2000.
 • Svend Bjerg: Det evige i det flygtige. Kristendom i kortform. Gyldendal 2004.
Islam

KJørgen Bæk Simonsen: Hvad er islam. Akademisk forlag 2006.

Aminah Tønnsen: Tror muslimer at jorden er flad?
100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede. Gyldendal 2006.

Se i øvrigt - min litteraturliste til islam 

Menneskerettigheder

Eva Maria Lassen: Religion og menneskeret. Om jødedom, kristendom og islam. Lindhardt og Ringhof 2000.
Fremragende, let læst bog om menneskerettigheder og de tre monoteistiske religioner - både om hvor der er enighed og hvor der er problemer.

Medborgerskab
iDEHISTORIE

Hans-Jørgen Schanz: Europæisk idéhistorie : historie, samfund, eksistens.
Høst 2002.

De europæiske idéers historie. Af Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk. 
4. udg. Gyldendal 2003 og senere.
En klassiker, der nu er genudgivet. Korte, fyldige afsnit. God som opslagsbog.

Historie

Er dit historiske kendskab ikke så sikkert, som du kunne ønske, er det en god idé at læse lidt på egen hånd. Der er en mængde muligheder, og her er en enkelt:

Overblik - verdenshistorie i korte træk.
Af Ulrik Grubb, Knud Helles og Bente Thomsen. Gyldendal 2005.
Til bogen knytter der sig en hjemmeside, hvor man kan downloade årstalslister og oversigter. Man kan også lege "Hvornår var det nu det var?".

Til slut

Vil du gerne læse mere om noget bestemt, så kom og spørg.
Jeg angiver også løbende supplerende litteratur.

 

Irene Larsen  KLM