Gudstjenester

 

Tema: Kristendom

Vi går i kirke sammen.
Deltagelse er naturligvis frivillig. Men tilmelding er nødvendig.

Søndag d. 18. marts, kl. 18: Hillsong Church
Australsk megakirke, Bremen Teater, Nyropsgade 39-41

Søndag d. 15. april, kl. 10.30: Brorsonskirken
Folkekirken, Rantzausgade 49
Der er brunch efter gudstjenesten; det koster 40 kr.

Tilmelding

Tilmedling finder sted på IntraPol.

Programmet er lagt til hold f18kr231 og f18kr232, men studerende fra andre KR-hold inviteres med.

 

Irene Larsen Undervisningsfag