Aktiv deltagelse

Deltagelseskrav i alle tre KR-moduler

 

Aktiv deltagelse

Studieordning 2018

"Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn."

Aktiv deltagelse

Aktiv deltagelse er

 • at møde til undervisning hver gang
 • at forberede sig til hver gang
 • at deltage i hold- og gruppesamtaler
 • at tænke selvstændigt over undervisningens indhold og aktiviteter
 • at følge med i aktuel debat om religion og religionsundervisning
 • at aflevere sine opgaver til tiden
 • at melde afbud, hvis man ikke kan deltage i undervisningen
 • at skrive logbog for de undervisningsgange, hvor man ikke deltager
 • at se sin studiemail mindst en gang om ugen

Vurdering af aktiv deltagelse

 • At man møder forberedt til undervisning
 • At man deltager mundtligt
 • At man afleverer de digitale fortællinger til tiden
 • At man afleverer den skriftlige opgave til tiden
 • At man har skrevet logbog for de undervisningsgange, man ikke kunne deltage i

Indhold af et logbogsindlæg, der knytter sig til en gang, hvor man var fraværende

Man vælger en af de tekster (eller andet materiale), som skulle forberedes til den pågældende gang. Man reflekterer over to-tre centrale aspekter i teksten. Formålet er, at det bliver synligt, at man har beskæftiget sig med den pågældende tekst og har tænkt over indholdet. Der er ingen specifikke krav til længde.

 

Irene Larsen Undervisningsfag