KR1: Komparativ analyse

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning

Komparativ analyse

Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af en komparativ analyse af et udvalgt religionsfagligt tema eller begreb. Produktet skal indeholde redegørelse for, analyse og fortolkning af det valgte tema eller begreb i relation til minimum to ikke-kristne religiøse traditioner. Der stilles krav om inddragelse af relevant faglitteratur i analysen. Fokus for produktet besluttes i samarbejde med underviseren. Opgaven udarbejdes i studiegrupper.

Omfang: 8-10 sider
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt
Respons: Der gives feedback fra underviser og medstuderende (peer-to-peer) ud fra på forhånd definerede kriterier.

Opgavebeskrivelse

Religionsfagligt tema eller begreb: Udarbejd en liste over, hvad der kunne være religionsfaglige temaer eller begreber. Overvej hvad der er snævre og hvad der er brede begreber. Og tænk over om opgave skal handle om et snærvert eller bredt begreb. I kan vælge tema eller begreb ud fra faglige interesser (noget, I er optaget af og gerne vil fordybe jer i) eller I kan se på bilag 1 i Faghæftet til kristendomskundskab (oversigten over emner, der kan behandles i undervisningen).

Komparativ analyse: Læs om, hvad det vil sige at arbejde komparativt. Overvej styrker og svagheder ved det komparative arbejde.

Litteratur

  • Komparativ undervisning (Religionsdidaktik, kap 4)
  • Fibiger & Pedersen: Den religionsfænomenologisk-komparative tilgang (Religionslærerens håndbog II)
  • Bliv god til at bruge biblioteket.

Eksempel på konsekvent gennemført komparativ opstilling af verdensreligionerne:
Poulsen, Allan (2018): Religion – kort og godt. Forlaget Columbus.

Ikke-kristne religiøse traditioner: Vælg blandt dem, der er omfattet af studieordningen. Inddrag mindst en primærkilde.

BedØmmelseskriterier

  • Behandling af religion som en dynamisk størrelse.
  • Anvendelse af primærkilder (tekster, rituel praksis eller ikonografi)
  • Anvendelse af basisfaglighed (religionsfaglige begreber og teori)
  • Selvstændig tilrettelæggelse og initiativ.
  • Redelighed og indholdsmæssig relevans.
  • Kritisk vurdering og diskussion
  • Opfyldelse af formelle kriterier for referencer og litteraturliste (APA-standard)
Se også: God opgaveskik.
 

Irene Larsen Undervisningsfag KR1