KR1: Undervisningsforløb

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning

Skriftligt undervisningsforløb samt et-to digitale medier

Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af et undervisningsforløb på fire-seks lektioner inden for kompetenceområdet ikke-kristne religioner. Forløbet suppleres med fagdidaktiske og almendidaktiske begrundelser. Derudover produceres digitalt medie, der kan fungere som indhold i forløbet. Der arbejdes primært med medier i SkoleTube, og produktet publiceres på holdets SkoleTube-kanal. Temaet for undervisningsforløbet besluttes i samarbejde med underviseren.
De fagdidaktiske begrundelser har et omfang af 1 normalside. Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper med højst to medlemmer. Der produceres et digitalt medie pr. gruppemedlem.

Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt
Respons: Der gives feedback fra underviser og medstuderende (peer-to-peer) ud fra på forhånd definerede kriterier.

Opgavebeskrivelse

Undervisningsforløb: Der findes flere forskellige måder at stille et forløb op på. Konsultér din litteratur fra PL-modulerne og find et godt skema.

Fagdidaktiske begrundelser: Undervisningsforløbet begrundes i fagets formål og øvrige bestemmelser for faget, dvs. Faghæftet 2019 og fagets side på EMU. Du skal inddrage fagdidaktisk litteratur.

Almendidaktiske begrundelser: Undervisningsforløbet begrundes i skolens formål og didaktisk litteratur. Anvend litteratur fra dine PL-moduler. Brug også siden om Pædagogik og didaktik på EMU, fx Alexander von Oettingen: Undervisning er dannelse.

Digitalt medie: Brug et SkoleTube-medie. Upload til holdets SkoleTubekanal. Du finder linket i planen i itslearning.

Mere om det digitale medie på SkoleTube

Type: Remediering/funktionelle læremidler

Formål: Kendskab, anvendelse og didaktisk vurdering

Indholdet hentes fra en af de ikke-kristne religioner, der er omfattet af studieordningen.

Eksemper på medier

 • En læringsvideo til elever (angiv klassetrin) af screen-cast-typen eller med videokamera.
 • En tidslinje for et udsnit af islams eller buddhismens historie. Brug Tiki-Toki eller Prezi.
 • En quiz til dine elever (angiv klassetrin). Brug Smart Toolkits eller Kahoot.
 • Opret en blog og skriv et indlæg på 250 ord. Brug Skoleblogs (http://skoleblogs.dk/)
 • Lav en Padlet.
 • Lav en VoiceThread.

Husk at se på hinandens medier og skriv gerne en kommentar. Fx

 • Skriv et svar på en af dine medstuderendes blogs
 • Opret en post på en medstuderendes Padlet.
 • Opret en post på en medstuderendes VoiceThread
 • Skriv en kommentar til en medstuderendes medie

Hjælp til arbejdet på SkoleTube

 • Der er adgang til medier på SkoleTube.
 • Der er instruktioner til det hele på SkoleTube-guide - også under det enkelte medie.
 • Hjælp hinanden på holdet.
 • Man kan også få hjælp i TekDidaktisk Center

BedØmmelseskriterier

 • Faglig dybde og klarhed (basisfaglig forankring)
 • Faglig fantasi i undervisningsforløbet.
 • Fagdidaktiske og almendidaktiske begrundelser, herunder referencer til Faghæftet.
 • Selvstændig tilrettelæggelse og initiativ.
 • Kritisk vurdering af indhold og eget arbejde.
 

Irene Larsen Undervisningsfag KR1