RE1: Undervisningsforløb

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning 2021-22

Skriftligt undervisningsforløb samt et-to digitale medier

Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af et undervisningsforløb på fire-seks lektioner inden for kompetenceområdet ikke-kristne religioner. Forløbet suppleres med religionsfaglige og fagdidaktiske begrundelser for valg af indhold, tilgang og aktiviteter. Derudover produceres et digitalt medie, der kan fungere som indhold i forløbet. Der arbejdes primært med medier i SkoleTube.Temaet for undervisningsforløbet besluttes i samarbejde med underviseren.
Opgaven udarbejdes i grupper med højst to medlemmer.
Der produceres et digitalt medie pr. gruppemedlem.

Omfang: De religionsfaglige og fagdidaktiske begrundelser har et omfang af 2-3 normalsider.
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt
Respons: Der gives feedback fra underviser og medstuderende (peer-to-peer) ud fra på forhånd definerede kriterier.

Opgavebeskrivelse

1) Vælg et tema inden for området islam

2) Etabler et begrundelsesrum og begrund i forhold til forskellige måltyper

 • Faglige mål (viden)
 • Almene mål (skolens formål, fagets formål)
 • Metodiske mål (kompetencer)
 • Personlige mål (alsidig personlig udvikling)

De religionsfaglige og fagdidaktiske begrundelser har et omfang af 2-3 normalsider.

3) Etabler et faglighedsrum

a) Find religionsfaglig litteratur, der er relevant, nødvendig, uddybende (historisk, begrebsligt, kontekstuelt, aktuelt)
b) Undersøg undervisningsmaterialer, der er relevante ift. jeres tema og vurder kritisk mulighed for ideer til jeres forløb, min. 2 materialer
c) Find materiale/kilder/stemmer til brug i jeres forløb (artikler, billeder, medier, genstande, udsagn, praksisser, fortællinger (klassiske, aktuelle, autoriserede, personlige)
d) Etabler liste over de faglige begreber, eleverne skal kende ved forløbets afslutning

4) Etabler et didaktisk rum

a) Vælg en (eller flere) tilgange og begrund (Religionsdidaktik)
b) Kombiner med en eller flere metoder (Fagmetodik)
c) Udarbejd et eller flere digitale medier til brug i undervisningen.

Der produceres et digitalt medie pr. gruppemedlem.

Frist for et første udkast til dele af ovenstående: 27. september, hvor vi arbejder med gensidig feedback i undervisningstiden.

5) Gør studieopgaven færdig i forlængelse af feedback

Forside

 • Emnet for dette undervisningsforløb samt klassetrin
 • Forfattere (jeres egne navne)
 • Oplist de digitale medier: Forfatter, titel og medietype.

Der findes flere forskellige måder at stille et undervisningsforløb op på. Konsultér din litteratur fra PL-modulerne og find et godt skema.

Frist for endelig aflevering: 11. oktober.

Om det digitale medie

Brug SkoleTube-medier og upload til holdet SkoleTube-kanal.

Type: Remediering/funktionelle læremidler
Formål: Kendskab, anvendelse og didaktisk vurdering

Eksemper på medier

 • En læringsvideo til elever (angiv klassetrin) af screen-cast-typen eller med videokamera.
 • En tidslinje for et udsnit af islams eller buddhismens historie. Brug Tiki-Toki eller Prezi.
 • En quiz til dine elever (angiv klassetrin). Brug fx Kahoot. (Læg linket på en Padlet, der uploades til kanalen.)
 • Opret en blog og skriv et indlæg på 250 ord. Brug Skoleblogs (http://skoleblogs.dk/)
 • Lav en Padlet.
 • Lav en VoiceThread.

Hjælp til arbejdet på SkoleTube

 • Der er adgang til medier på SkoleTube.
 • Der er instruktioner til det hele på SkoleTube-guide - også under det enkelte medie.
 • Hjælp hinanden på holdet.

BedØmmelseskriterier

 • Faglig indsigt og viden.
 • Fokus på modtagerne: eleverne.
 • Faglig fantasi i undervisningsforløbet og de digitale medier.
 • Kritisk vurdering af indhold og eget arbejde.
 • Opfyldelse af formelle kriterier for referencer og litteraturliste (APA-standard).
 

Irene Larsen Undervisningsfag RE1