Bibelsyn

 

Bibelen kan - groft sagt - ses på to måder

a) Fundamentalisme

  • Bibelen er skrevet af Gud.
  • Bibelen er sand også i naturvidenskabelig og historievidenskabelig forstand.

b) Forskellige former for symbolsk-poetisk læsning

  • Bibelen er skrevet af mennesker.
  • Bibelen er sand i eksistentiel forstand: Den taler sandt om, hvad det vil sige at være menneske.
  • Bibelen handler om menneskers tro på Gud og den praksis, der udspringer af denne tro.
  • Bibelen er fortællinger, der kan være et spejl for det menneskelige liv.
  • "Bibelen er skrevet af mennesker til mennesker om det at være menneske."(Anders Fogh Jensen.)

Hvad så med det historiske?

Man kan sige, at Bibelen er en mentalitetshistorisk kilde, dvs. en kilde til tankegangen på den tid, de enkelte skrifter er skrevet i. Der kan godt være elementer af historiske fakta, men det kræver en nøje analyse at finde dem frem. Og de historiske fakta er fra forfatternes side ikke anbragt i bibelen for at oplyse om historien, men for at forkynde om Gud.
Kort sagt: Bibelen er kilde til menneskers gudstro.

  • Læs også om bibelens Tilblivelse, bl.a. om hvordan processen var fra mundtlig fortælling til nedskreven tekst.

Arbejdet med Det Gamle Testamente (forkortes GT)

Det gamle paradigme: Stor tillid til henvisninger til historiske begivenheder, der findes i GT. Man har taget alle historiske oplysninger i bibelen for gode varer.

Det nye paradigme (københavnerskolen): Stor mistillid til historiske begivenheder, der findes i GT. Buchardt: "Den nye forskning anfægtede det plausible i at sammentænke den bibelske fortællings kronologi og området Palæstinas historie." (Religionsdidaktik 2006:234.) Man ser i langt højere grad GT som mentalitetshistorisk kilde, jf. ovenfor. GT er et religiøst (mytologisk, poetisk) skrift. Det er fortælling, ikke (historievidenskabelig) historie. Det er bekendelse og forkyndelse.

Arbejdet med Koranen

Koranen kan også ses på to måder
a) Koranen er skrevet af Gud
b) Koranen er skrevet af mennesker
Den historisk-kritiske tilgang må også gælde Koranen.
Kort sagt: Koranen er kilde til menneskers gudstro.

Religionsundervisning i skolen

Vi arbejder ud fra den præmis af både Bibel, Koran og andre skrifter (som nogle kalder hellige) er skrevet af mennesker. Den enkelte elev kan - og skal have plads til - at have en anden holdning. Men eleverne skal kunne arbejde med teksterne ud fra den første præmis.

Læs også Faghæfte 2019. Kristendomskundskab (pdf) side 54: "Den historisk-kritiske tilgang".

Bibelsyn skematisk opstillet

Fundamentalisme Symbolsk-poetisk læsning Humanisme
Verbalinspirationslære. Bibelen taler sandt om menneskelivet. Bibelen er en række gode historier.
Bibelen er skrevet af Gud. Bibelen er skrevet af mennesker.
Bibelen er skrevet af mennesker.
Bibelen er Guds ord, bogstaveligt forstået.

Bibelen opfattes som Guds ord i en eller anden forstand.

Bibelen er ikke Guds ord.

Udarbejdet i 2019

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2