Bibelske fortællinger: Mundtlig fortælling

Deltagelseskrav i KR2

 

Mundtlig fortælling (individuelt)

Studieordning: "Den mundtlige fortælling skal forberedes, så den studerende kan fortællingen uden manuskript. Der fortælles for børn, hele holdet eller for en gruppe."

Fortællingen forberedes efter vejledningen i Edith Aller: Læreren fortæller (se litteraturlisten).

Man skal have styr på fortællingens struktur og overveje, hvordan man vil fortælle, hvilket sprog man vil bruge, hvordan fortællingen skal indledes (se typer af "anslag" fra fortælleøvelsen), samt hvilke pointer, der skal fremhæves og hvordan.

Fortællingen skal vare mellem 2 og 5 minutter. Man kan forvente at få afbrudt sin fortælling, hvis man går ud over 5 minutter.

Man fortæller for medstuderende, men man kan godt lade om som, fortællingen er rettet til små elller store børn.
Vi tilrettelægger fortællingerne over et antale undervisningsgange.

Links


 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2