Bibelske fortællinger: Skriftlig opgave

Deltagelseskrav i KR2

 

Skriftlig opgave (individuelt eller i studieteam)

Studieordning: "Der udarbejdes en skriftlig opgave med en religionsfaglig analyse af en til to bibelske fortællinger samt relevante didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af tekst og fortælling i faget kristendomskundskab i folkeskolen. Både den religionsfaglige analyse og de didaktiske overvejelser skal inddrage relevant faglitteratur. Opgaven skal have et omfang på 5-7 normalsider."

Opgaveskabelon

1) Detaljer om den valgte fortælling

 • Skriftet: Navn?
 • Skriftet: Hvilken genre? Detaljer om denne genre.
 • Skriftets affattelsestid: Årstal?
 • Skriftets affattelsestid: Hvad er situationen? Hvilke tilhørere kan man formode, at skriftet er rettet imod?
 • Skriftets forfatter(e): Hvem?

2) Forkyndelsessigtet

 • Hvad er tekstens fortælling? Hvad er det, der skal siges til tilhørerne/læserne (i datiden)?
 • Hvad skal tilhørerne bruge det til i deres forståelse af deres liv? M.a.o. hvilken livsindstilling eller livsfortolkning prædikes der i teksten?
 • NT: Hvad er den evangeliske pointe? M.a.o. hvad er det nye som NT kommer med?
 • Til sidst: Hvad kan fortællingen sige mennesker i dag?

3) Didaktiske overvejelser (eksempler)

 • Hvorfor skal der arbejdes med de bibelske fortællinger?
 • Hvilke faldgruber er der i arbejdet med de bibelske fortællinger?
 • Arbejder man med den autoriserede bibeltekst eller en genfortælling for børn?

4) Litteraturliste

Man bliver nødt til at gå på biblioteket for at løse denne opgave. Man skal anvende

 • en kommentar (se litteraturlister (links nederst på denne side))
 • et bibelleksikon (fra Bibelselskabet/Müller eller fra Gad)

Husk at lave korrekte henvisninger og litteraturliste (APA-standard)

5) Aflevering og feedback

 • Aflevering: Opgaven afleveres i Peergrade.
 • Feedback: Man skal (individuelt) give feedback på to andre opgaver.

Links

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2