Kristendomsformer i nutiden: Feltarbejde

Deltagelseskrav i KR2

 

Feltarbejde i religionen kristendom (studieteam)

Skriftlig oplÆg

Skriftligt oplæg forud for feltarbejdet udarbejdes på 1-2 sider og godkendes af underviseren inden feltarbejdet påbegyndes.

GennemfØrelse af feltarbejdet

Vælg et sted til jeres feltarbejde. Vær omhyggelige med jeres kommunikation med de involverede personer.

Overvej dataindsamlingsmetode.

FremlÆggelse

Feltarbejdets resultater, metodiske overvejelser, samt en didaktisk refleksion over feltarbejdets potentialer i religionsundervisningen i folkeskolen.

Fremlæggelsen skal indeholde:

  • præsentation, analyse og fortolkning af de indsamlede data, med inddragelse af relevant litteratur fra modulet og evt. fra eksterne kilder
  • refleksioner over feltarbejdets planlægning og gennemførelse
  • formidling af teori, herunder fagligt sprog/fagbegreber
  • begrundelse for og evaluering af metodevalg til udvælgelse af informanter, til selve indsamlingsforløbet, samt til
  • efterfølgende analyse og fortolkning af de indsamlede data
  • refleksion over feltarbejdets muligheder i forhold til religionsundervisningen i folkeskolen.

Skriftligt oplæg, feltarbejde og fremlæggelse foregår i grupper.

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2