Feltarbejde

Litteratur til studieopgave 2, modul 2

 

Feltarbejde i religion (gymnasiet/hf)
Undervisningsministeriet 2000
http://static.uvm.dk/Publikationer/2000/feltarbejde/.
Publikationen er rettet mod undervisningen i religion i gymnasiet & hf.
Men der er masser af inspiration at hente alligevel.

Kulturanalyse, kort fortalt
Red.: Kirsten Hastrup
Samfundslitteratur 2011.
Kapitel 2 handler om feltarbejde.
(Se litteraturlisten i itslearning.)

Metoder i kristendomskundskab med inspiration og gode råd til undervisningen (folkeskolen)
Red.: Anne-Mette Nortvig og Mona Høgh.
Alinea 2009.
Kapitel om feltarbejde Anne-Mette Nortvig, s.101-108.
(Se litteraturlisten i itslearning.)

Religionsfagets metoder (gymnasiet/hf)
Af Allan Poulsen. i: Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen.
3. udg. Systime 2011.
Side 273 handler om feltarbejde.

Religionsundervisning, en fagmetodik (folkeskolen)
A Henrik Juul og Karna Kjeldsen
Hans Reitzel 2019.
Kapitel 3: Deltagerobservation og kvartersanalyse
Kapitel 9: Interview

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2 Studieopgave 2: Feltarbejde