Bibelske fortællinger

Forudsætningskrav i RE2

 

Mundtlig fortælling, digital remediering og skriftlig opgave

indhold

Alle studiegrupper vælger to fortællinger: en fra Det Gamle Testamente og en fra Det Nye Testamente. De samme fortællinger må helst ikke forekomme to gange på samme hold. Se liste over fortællinger, man kan vælge fra.

Der arbejdes med de samme to bibelske fortællinger i tre former
a) Mundtlig fortælling
b) Digital remediering
c) Skriftlig opgave

Ad a) Mundtlig fortælling (individuelt)
Den mundtlige fortælling skal forberedes, så den studerende kan fortællingen uden manuskript. Der fortælles for børn, hele holdet eller for en gruppe.

Ad b) Digital remediering (individuelt)
Der udarbejdes en digital remediering med anvendelse af medierne i SkoleTube.

Ad c) Skriftlig opgave (studieteam)
Der udarbejdes en skriftlig opgave med en religionsfaglig analyse af en til to bibelske fortællinger samt relevante didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af tekst og fortælling i faget kristendomskundskab i folkeskolen. Både den religionsfaglige analyse og de didaktiske overvejelser skal inddrage relevant faglitteratur. Opgaven skal have et omfang på 5-7 normalsider.

Links

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2