Kristendomsformer i nutiden: Feltarbejde

Forudsætningskrav i RE2

 

Feltarbejde i religionen kristendom (studieteam)

Skriftligt oplæg, feltarbejde og fremlæggelse foregår i grupper.

SkriftligT oplÆg

Der udarbejdes et skriftligt oplæg forud for feltarbejdet. Det skal indeholde

  • Navne med medlemmer af studieteamet
  • Valg af sted, personer, aktiviteter, m.m.
  • Begrundelse for valg af ovenstående
  • Skitse til data-indsamling

Oplægget sendes til mig to dage før vejledning.
Oplægget skal godkendes af Irene, inden I kan gå i gang.

GennemfØrelse af feltarbejdet

Vælg et sted til jeres feltarbejde. Vær omhyggelige med jeres kommunikation med de involverede personer.
Overvej dataindsamlingsmetode.

FremlÆggelse

Feltarbejdets resultater, metodiske overvejelser, samt en didaktisk refleksion over feltarbejdets potentialer i religionsundervisningen i folkeskolen.

Fremlæggelsen skal indeholde:

  • præsentation, analyse og fortolkning af de indsamlede data, med inddragelse af relevant litteratur
  • refleksioner over feltarbejdets planlægning og gennemførelse
  • refleksion over feltarbejdets muligheder i forhold til religionsundervisningen i folkeskolen.

Fremlæggelsen skal vare ca. et kvarter.

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2