En religionsfaglig portefølje

Forudsætningskrav i RE2

 

Studieordning

Type/form: Overvejende skriftlig, men kan kombineres med andre og flere modaliteter, hvori der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet: Underviseren fastlægger, evt. i samråd med de studerende, opgaver fra fire fagområder, som samles i en portefølje, hvor de studerende løbende gemmer og reflekterer over deres projekter. Det kan ske i fx Wix eller Google Blogger; det aftales med de studerende.

Omfang: Det samlede arbejde med produkter i porteføljen vurderes til ca. 45 timer.

Udarbejdes i studieteam.

Indhold

I forbindelse de asynkrone forløb arbejdes der i porteføljen med fire temaer

  • Bibelske fortællinger: Jesu lidelse, død og genopstandelse
  • Bibelske fortællinger: Undervisningstilrettelæggelse
  • Kristne kirkesamfund: Folkekirken
  • Kristne kirkesamfund: Den katolske kirke

Der tages forbehold for ændringer af temaerne.
Der vil ligge nærmere beskrivelse af de enkelte opgaver i itslearning, efterhånden som vi når til dem.

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2