Kristendom i nutid

en linksamling

 

Generelt

Andre trossamfund og menigheder i Danmark. Godkendelse af trossamfund og menigheder hører fra den 28. juni 2015 under Kirkeministeriet. (Kirkeministeriet)

Danske kirkers råd

Folkekirkens mellemkirkelige råd

Nikolaj Christensen og Lea Braüner Larsen: Folkekirken er danskernes kirke (Kristendom.dk)

Ritualer og hØjtider

Højtider. (Kristendom.dk)

Troen. Om dåb, konfirmation, bryllup, begravelse. (Kristendom.dk)

Visuel kultur - et nyt begreb i faget
Se: Annika Hvithamar: Hvad er så det nye? Om undervisningsfaget kristendomskundskab/religion.
i: Medlemskommunikation 2, 2013

Særligt om salmer

Katolsk kristendom

Den katolske kirke i Danmark (Katolsk.dk)

Sakramentskirken

Katolsk kristendom (Religion.dk)

Forskelle mellem katolsk og protestantisk tro. (Religion.dk)

Katolsk og luthersk kristendom, hvad er forskellen? (Bibelskeskabet)

10 vigtigste ting om katolicisme. (Kristendom.dk)

Mariabønner. (Katolsk.dk)

10 kendte, katolske bønner (Kristendom.dk)

Katolsk mini-leksikon (Katolsk.dk)

Ortodoks kristendom

Annika Hvithamar: En kirke eller flere kirker? De ortodokse kirker i Danmark. (Samtidsreligion)

Den ortodokse kirke (Kristendom.dk)

De 10 vigtigste ting om den ortodokse kirke (Kristendom.dk)

Ortodoks kristendom (Religion.dk)

Pinsekirkerne (og andre frikirker)

Det vigtigste at vide om pinsekirken (Kristendom.dk)

Pinsekirken har ændret kristendommen (Kristeligt Dagblad)

Mosaik. Netværk af evangelikale-pentekostale kirker

FrikirkeNet er et netværk af frikirker, organisationer og institutioner fra blandt andre Mosaik, Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Missionsforbundet, Vineyard, uafhængige frikirker og husmenigheder.

Synd og frelse

Søren Søberg Poulsen: Ateist: Giv mig den kristne synd tilbage (Kristeligt Dagblad)

Gudsbegrebet

Gud (Kristendommens gudsbegreb). (Lex.dk)

Treenighed. (Lex.dk)

Henning Nørhøj: Gud i kristendommen. (Religion.dk)

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2