Litteratur til Det Nye Testamente

i tilknytning til deltagelseskrav i KR2

 

Litteratur til arbejdet med en fortÆlling fra Det Nye Testamente i Bibelen

Begynd med at bruge "Bibelleksikon" (fra Bibelselskabet)

  • Slå alle de ord op, som du kan tænke på i forbindelse med din fortælling.
  • Slå også navnet på dit skrift op; der er introduktioner til alle bibelens bøger.

Man kan også bruge

  • Hallbäck, Geert (2010): Det nye testamente - en lærebog. Forlaget Anis.
  • Iversen, Gertrud Yde og Nielsen, Kirsten (2010): En indføring i Bibelen. Bibelselskabet.
  • Røgild, Inger (2013): Bibelguide + Bibelleksikon. Bibelselskabet.
  • Røgild, Inger (2012/2013): Den røde tråd i kristendommens historie. Elevbog & Undervisningsvejledning. Bibelselskabet.
  • Studiebibelen (2015). Den autoriserede oversættelse med indledning og kommentarer. Bibelselskabet.

Søg evt. efter en prædiken til din tekst

En del af testerne er tekster, som der skal prædikes over på en bestemt søndag. Jeg har udarbejdet en oversigt over tekster i f.t. søndage, så det blivr nemmere at søge efter en prædiken. På listen over de bibelske fortællinger har jeg sat en stjerne ved de tekster, der er prædiketekster.

Litteratur til fortællinger: Kommentarer

Faktaboks: Hvad er en kommentar?

En kommentar er en bog, hvor der kommenteres på et bibelskskrift. Først er der en indledning, hvor der fortælles om skriftets genre, karakter, tid, sted og forfatter(e). Dernæst kommenteres der på bibelteksten, kapitel for kapitel. Det gør den nem at bruge som opslagsbog.

Hallbäck, Geert (1993): Apostlenes gerninger fortolket. Det Danske Bibelselskab.

Müller, Mogens (1988): Mattæusevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab.

Pedersen, E. Thestrup (1985): Markusevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab.

Tjalve, Lars (1986): Lukasevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab.

Værge, Johannes (1988): Johannesevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab.

Litteratur til fortællinger: Øvrig litteratur

Davidsen, Andreas (1970): Komponenter til kristendomsundervisning. Vejledning til undervisning i de tre første evangelier. Gyldendal.

Hvas, Søren Lodberg (2005): Bogen om Jesu lignelser. Det danske Bibelselskab.
Se liste over, hvilke fortællinger, der arbejdes med.

Holst, Søren, m.fl. (red.) (2008): Den bibelske fortælling - nyt om den fortabte søn? Religionspædagogisk Forum, nr. 1.

Kjær-Hansen, Kai (1995): Apostlenes gerninger. Studieudgave. Det Danske Bibelselskab.

Kjær-Hansen, Kai (1994): Mattæus-evangeliet. Studieudgave. Det Danske Bibelselskab.

Nissen, Johannes (1991): "Hvad er da et menneske?" - om mennesket i periferien. i: For menneskets skyld. Unitas forlag.
(Synderinden i Simon Farisæerens hus (Luk 7,36-50); Den samaritanske kvinde (Joh 4,1-42); Den kanaanæiske kvinde (Matt 15,21-28/Mark 7,24-30); Den fortabte søn - hungeren efter kærlighed (Luk 155,11-32)) (skannet)

Prædikener

Man kan også hente fortolkning i prædikener. Der er udgivet en del prædikensamlinger, men de kan være svære at finder rundt i, når det er en tekst, man har som udgangspunkt.

To eksempler på prædikener

Møllehave, Johannes (1994): I lidettroende i: Fuglen, blomsten, barnet. Sesam.
(Om stormen på søen (Matt. 8 par.)) (skannet)

Møllehave, Johannes (1994): Lys i mørke i: Fuglen, blomsten, barnet. Sesam.
(Om langfredagsbegivenhederne) (skannet)

Links

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR2