KR3: Undervisningsplan i emnet filosofi med børn

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning

Form: Skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse

Indhold: De studerende udarbejder i grupper en begrundet undervisningsplan inden for området filosofi med børn. En udvalgt del af undervisningsplanen svarende til ca. en lektion gennemføres med folkeskoleelever. I modulets rum på Itslearning afleverer gruppen den begrundede undervisningsplan, samt en faglig og didaktisk refleksionstekst over den gennemførte undervisning. De studerende fremlægger for resten af holdet og modtager respons fra underviser og medstuderende.

Omfang: Den skriftlige opgave er 5-7 normalsider.

Opgavebeskrivelse

Opgaven udføres i grupper, således at en person kan gennemføre den filosofiske samtale og en-to andre kan fungere som observatører. Der ligger et forslag til observationsskema i Ressourcer/Bilag til filosofi med børn i itslearning.

Indhold i opgaven

  • Redegørelse for formålet med at filosofere med børn samt jeres mål med den samtale, der skal gennemføres.
  • Plan for forløbet med særligt henblik på den samtale, der skal gennemføres.
  • En faglig og didaktisk refleksionstekst over den gennemførte undervisning.
  • Husk at referere til faglig og pædagogisk litteratur - og at udarbejde litteraturlisten efter APA-standard.
 

Irene Larsen Undervisningsfag KR3