KR3: Udarbejdelse af årsplan for kristendomskundskab

Opgavebeskrivelse

 

Studieordning

Krav til indholdet: De studerende udarbejder en årsplan for et selvvalgt klassetrin bestående af 4-6 emner/temaer med tilhørende problemstillinger (2-3 stk.) og kilder (3-5 kilder med forskellige modaliteter pr. tema).

Vælger de studerende at udforme årsplanen til udskolingen, kan den ses i sammenhæng med afgangsprøve for kristendomskundskab i 9. klasse i folkeskolen, da årsplanerne for 7./8. og 9. klassetrin typisk vil danne baggrund tor afgangsprøven, som det fremgår af prøvevejledningen for faget.

Omfang: 5 normalsider

Opgavebeskrivelse

Årsplanen stilles op i et selvvalgt skema.

Emne/tema, problemstillinger og kilder skal angives, fordi det er en del af lærerens arbejde frem mod prøven i faget.

Der skal til hvert tema være

  • To-tre problemstillinger
  • Tre-fem kilder

Kilder

Vær opmærksom på, at der skal være forskellige kildetyper. I alt skal der være mindst fem eksempler på andre kildetyper end tekst. Angiv gerne kildetype for hver kilde. Lærebogstekst er ikke en kilde. En powerpointpræsentation er heller ikke en kilde, men der kan indgå kilder i det, fx et billede.

Prøvevejledning

Find hæftet om kristendomskundskab via siden Prøvevejledninger til folkeskolens prøver.

 

Irene Larsen Undervisningsfag KR3