RE3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi,
herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

 

Bogliste

Gehrt-Bendixen, Maline og Hansen, Uffe Agergaard (2022): Tanker om ondskab, en temabog til filosofi. Systime.
Bogen fås både som papirbog og i-bog. I-bogen er billigst.

Nyeng, Frode (2015): Nogle gange skal man lyve. En indføring i etik. Dansk Psykologisk forlag.
Bogen fås både som papirbog og e-bog.

Sandbeck, Lars (2014): Afsked med almagten. Et bidrag til det kristne gudsbillede. Forlaget Anis.
Der er udarbejdet en læsevejledning til bogen (pdf-fil).

Supplerende

Schanz, Hans-Jørgen (2012): Frihed. Aarhus Universitetsforlag. Serie: Tænkepauser. Bogen fås både som papirbog og e-bog.

Søltoft, Pia (2021): Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse. Akademisk forlag.

Selvstudium

Jeg anbefaler, at man løbende læser en filosofihistorie eller idéhistorie efter eget valg. Fx

  • Jostein Gaarder: Sofies verden
  • Hans-Jørgen Schanz: Europæisk idéhistorie
  • Jørgen Husted og Poul Lübcke: Politikens filosofihåndbog

Se også litteraturliste til Filosofi med børn

Fagdidaktik

Se fælles litteratur til alle tre moduler

Undervisningsplan

Temaer

  • Filosofi med børn
  • Kristendomskundskab i skolen
  • Ondskab og menneskesyn
  • Etik: Sandhed, frihed, retfærdighed, velfærd, godhed
  • Almagt og gudsbegeb
  • Religionskritik

Deltagelseskrav

1) Undervisningsplan i emnet filosofi med børn

2) Udarbejdelse af årsplan

 

Irene Larsen Undervisningsfag