Modulevaluering

En evaluerende samtale med din underviser

 

Studieordning 2018

Alle moduler afsluttes med en modulevaluering hvor den studerende har mulighed for at få en evaluering af dennes arbejde i modulet. Den studerende skal have opfyldt eventuelle deltagelseskrav beskrevet i modulet for at få adgang til dette.

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende feedback-samtale med underviseren med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de færdigheds- og vidensmål der er til stede i modulet og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse med henblik på den aktuelle kompetencemålsprøve.

Der gives i forlængelse af hvert modul mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

Forberedelse til samtalen

Inden samtalen forbereder man sig ved at svare på nogle spørgsmål. Til samtalen medbringes besvarelserne, som så ligger til grund for samtalen.

Spørgsmål

 • Hvad har du især været optaget af i dette modul?
  • Fagligt?
  • Socialt?
  • Personligt?
 • Hvorfor tror du, det er vigtigt for dig?
 • Hvad vil du gerne tage med dig herfra? Og eventuelt gøre mere af?
 • Er der andre oplevelser eller holdninger du gerne vil dele her?
 • Er der forhold du vil spørge til?
 

Irene Larsen Undervisningsfag