Kompetencemålsprøven

i kristendomskundskab/religion

 


Studieordning 2018

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

1. delprøve: Skriftlig opgave
Den studerende udarbejder og afleverer en opgave med en analyse af en selvvalgt religionsfaglig problemstilling central for faget kristendomskundskab/religion.
Omfanget er maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. delprøve: Mundtlig prøve
Den studerende præsenterer et undervisningsforløb i relation til den skriftlige opgaves problemstilling. Ved den mundtlige prøve danner den skriftlige opgave og det udarbejdede undervisningsforløb afsæt for en faglig og religionsdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle områder af faget. Den studerende skal kunne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder som undervisningsplanens mål, det faglige indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde, hvorved der perspektiveres til de af fagets kompetenceområder, som ikke direkte behandles i det skriftlige materiale.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.

Forberedelse til kompetencemÅlsprØven

Der er lagt 30 timer i hvert af de tre moduler, som anvendes forberedelse til prøven.

LÆrerfaglig problemstilling

Indtil 2017 var det kravet, at der skulle udarbejdes en "lærerfaglig problemstilling", hvor det i 2018-ordningen er ændret til "religionsfaglig problemstilling".

Der ligger 12 prøveopgaver i fildeling, der er skrevet ud fra "lærerfaglig problemstilling". I hver pdf-fil er der desuden inkluderet det undervisningsforløb, som den studerende fremlagde til prøven. Det første dokument i mappen er en oversigt over den lærerfaglige problemstilling i de 11 opgaver.

Opgaverne er delt med jer med tilladelse fra de studerende. Man bedes undlade at sende dem til andre studerende; det gælder både inden for og uden for instituttet.

Sti: Fildeling > Lektionsplansfiler > Resources > KMP Opgaveeksempler

 

Irene Larsen Undervisningsfag