Skrifterne i Det Nye Testamente

en oversigt

 

Skrifterne er i Det Nye Testamente (herefter NT) ikke anført kronologisk, men ud fra emner og forfattere. Kronologisk oversigt findes nedenfor.

Først kommer naturligvis beretningerne om Jesus. Dernæst beretningerne fra den første (og største) missionær, Paulus.
Så en række mindre breve, og til sidst åbenbaringsbogen om, hvordan det hele skal ende.

I folkeskolen læser man mest beretninger fra evangelierne og Apostelens Gerninger.
Beretningerne om Paulus er dog ofte blandet med, hvad man ved fra brevene.

Altså (se note 1)

De historiske bøger

A. Evangelierne: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes: Beretningerne om Jesus. Alle fire slutter med beretning om Jesu lidelse og genopstandelse.

B. Apostlenes Gerninger: Bogen fortsætter, hvor evangelierne slutter. Den er formentlig skrevet af den samme forfatter, som har skrevet Lukasevangeliet. Kap. 1-12 handler mest om Jerusalem-menigheden med Peter i spidsen, og kap. 13-28 om Paulus og hans missionsvirksomhed.

Brevene

A. Paulus' breve, i alt 13. Brevene er skrevet til menigheder i Rom i det nuværende Italien, Korinth, Filippi og Tessaloniki i det nuværende Grækenland og Galatien, Efesos og Kolossæ i det nuværende Tyrkiet. Samt til personerne Timotheus, Titus og Filemon. Nogle af brevene er tydeligvis ikke skrevet af Paulus, se siden om Paulus.

B. En række breve af forskellige forfattere, i alt 8. Det er Hebræerbrevet, Jakobs Brev, Peters to breve, Johannes' tre breve, Judas' Brev.

Åbenbaringsbogen

Johannes' Åbenbaring
En apokalypse, dvs. et skrift, der åbenbarer, hvad der skal ske i de sidste tider.

Kronologisk opstilling (se note 2)

51 1. & 2. Tessalonikerbrev
53-57 1. Korinterbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Filemonbrevet, 2. Korinterbrev og Romerbrevet (anslået tidsmæssig rækkefølge)
70 Markusevangeliet (forfatteren er hedningekristen, måske skrevet i Rom)
80-90

Mattæusevangeliet (forfatteren er jødekristen, måske skrevet i Antiokia)

Lukasevangeliet (forfatteren er hedningekristen, måske skrevet i Rom) (se note 3)

80-100 Hebræerbrevet
90

Apostlenes Gerninger (skrevet af forfatteren til Lukasevangeliet)

Efeserbrevet

93-95 Johannes' Åbenbaring
100

Johannesevangeliet (måske skrevet i Efesos i Lilleasien)

Judas' brev

80-130 Jakobsbrevet
100-130 Pastoralbrevene (1. & 2. Timoteusbrev og Titusbrevet)
96-135 1. Petersbrev
120-150 2. Petersbrev

Note 1: Opdelingen har jeg fra Müller og Müller 2019.

Note 2: Forskerne er dog stadig uenige om detaljer i den nytestamentlige kronologi.

Note 3: Müller og Müller overvejer, om man skal datere Lukasevangeliet langt senere, fx "et godt stykke ind i det 2. århundrede". (Müller og Müller 2019, s.264)

Litteratur

Müller, Lisbet Kjær og Müller, Mogens (2019): En bog om Bibelen. 3. udg. Eksistensen.

 

Irene Larsen  Kristendom