Skrifterne i Det Nye Testamente

en oversigt

 

Skrifterne er i Det Nye Testamente (herefter NT) ikke anført kronologisk, men ud fra emner og forfattere. Kronologisk oversigt findes nedenfor.

Først kommer naturligvis beretningerne om Jesus. Dernæst beretningerne fra den første (og største) missionær, Paulus.
Så en række mindre breve, og til sidst åbenbaringsbogen om, hvordan det hele skal ende.

Altså

1. Evangelierne: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes
Beretningerne om Jesus. Alle fire slutter med beretning om Jesu lidelse og genopstandelse.

2. Apostlenes Gerninger
Bogen fortsætter, hvor evangelierne slutter. Den er formentlig skrevet af den samme forfatter, som har skrevet Lukasevangeliet.
Kap. 1-12 handler mest om Jerusalem-menigheden med Peter i spidsen, og kap. 13-28 om Paulus og hans missionsvirksomhed.

3. Paulus' breve, i alt 13
Brevene er skrevet til romerne, korintherne (2 stk.), galaterne, efeserne, filipperne, kolossenserne, thessalonikerne (2 stk.), Timotheus (2 stk.), Titus og Filemon. Nogle af brevene er tydeligvis ikke skrevet af Paulus, se siden om Paulus.

4. En række breve af forskellige forfattere, i alt 8.
Det er Hebræerbrevet, Jakobs Brev, Peters to breve, Johannes' tre breve, Judas' Brev.

5. Johannes' Åbenbaring
En apokalypse, dvs. et skrift, der åbenbarer, hvad der skal ske i de sidste tider.

I folkeskolen læser man mest beretninger fra evangelierne og Apostelens Gerninger.
Beretningerne om Paulus er dog ofte blandet med, hvad man ved fra brevene.

En anden måde at gruppere skrifterne på

A. De synoptiske evangelier, dvs. Mattæusevangeliet, Markusevangeliet og Lukasevangeliet.

B. Johannesskrifterne, dvs. Johannesevangeliet, Johannesbrevene og Johannes' Åbenbaring.

C. De fire store Paulusbreve: Romerbrevet, Galaterbrevet og de to Korinterbreve.

Kronologisk opstilling

50 1. & 2. Tessalonikerbrev
53-57 1. Korinterbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Filemonbrevet, 2. Korinterbrev og Romerbrevet
70 Markusevangeliet (forfatteren er hedningekristen, måske skrevet i Rom)
80-90

Mattæusevangeliet (forfatteren er jødekristen, måske skrevet i Antiokia)

Lukasevangeliet (forfatteren er hedningekristen, måske skrevet i Rom)

80-100 Hebræerbrevet
90

Apostlenes Gerninger (skrevet af forfatteren til Lukasevangeliet)

Efeserbrevet

93-95 Johannes’ Åbenbaring
100

Johannesevangeliet (måske skrevet i Efesos i Lilleasien)

Judas' brev

80-130 Jakobsbrevet
100-130 Pastoralbrevene (1. & 2. Timoteusbrev og Titusbrevet) *
96-135 1. Petersbrev
120-150 2. Petersbrev

* Forskerne er dog stadig uenige om detaljer i den nytestamentlige kronologi.

 

Irene Larsen  Kristendom