Den apostolske trosbekendelse

 
Teksten

Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Kommentar

Den apostolske trosbekendelse består af 3 trosartikler og indledes med forsagelsen:
Forsagelsen: Den kristne forsager det onde. (Syndefaldsberetningen findes i 1 Mos 3.)
Problem: Hvad er synd ?
1. Gud har skabt verden. (Det fortælles i 1 Mos 1-2.) (GT)
Problem: Hvad betyder det, at Gud har skabt verden ?
2. Jesus Kristus har givet mennesket frelsen. (Det fortælles i evangelierne.) (NT)
Problem: Hvad skal mennesket frelses fra, og frelses til ?
3. Helligånden virker i kirken. (Det fortælles i Apostlenes Gerninger, især kap. 2.)
Problem: Hvad betyder "kødets opstandelse" og "det evige liv" ?

Disse 3 "personer" kaldes også Faderen, Sønnen og Helligånden, som under et kaldes treenigheden.

At Gud har skabt verden, sendt sin søn for at frelse menneskene fra synden, og sendt sin ånd for at videreføre, hvad sønnen begyndte, er mytologisk sprog. Når Luther skal forklare, hvad der står i trosbekendelsen, bliver han i det mytologiske sprog. Diskussionerne kommer, når man skal til at finde ud af, hvad det så betyder for de kristne i dag. At oversætte til nutidssprog er altid en fortolkning, og fortolkninger kan altid diskuteres.

En sådan oversættelse til nutidssprog, en fortolkning, kunne for en kristen lyde sådan:
1. Livet er mig givet. Jeg har ikke selv skabt det.
Der er meget godt i verden, men også meget ondt.
2. På trods af alt det onde, der er i verden, håber jeg på et godt liv og en bedre verden. Mit livsmod er større end min modløshed.
3. Jeg mener, at livet er livet værd. Livet er vigtigere end døden.

Nedenstående trosbekendelse er lavet af en gruppe konfirmander (i 1989) sammen med præsten i et forsøg på at anvende ord og billeder, som siger konfirmanderne noget, og som de selv kan bruge.

Vi tager os i agt for det onde og dem i hvem det kommer til udtryk, og alle de dårlige ting, det får os til at gøre.
Vi tror, at Gud har skabt jorden og på det gode, som viser sig i verden.

Vi tror, at Jesus er Guds søn, som tolker Gud for os. Han viser os, hvad kærligheden er. Men menneskene kunne ikke genkende Gud i ham, så de torturerede han til døde. Men vi kunne ikke slå kærligheden ihjel. Han holder stadig sin skærmende hånd over os og hjælper os.

Vi tror på Helligånden, som tilgiver det onde i os, så vi kan få nyt liv

- en ny chance uden dårlig samvittighed ... AMEN

*

 

Irene Larsen  Kristendom