Bibeltekster

Hvad står forkortelserne for?

 

Forkortelser angiver det bibelske skrift

Alle bøger i Bibelen har en forkortelse, som man bruger, når man skal henvise til bibeltekster.
Se denne liste over forkortelser (pdf). Der kan stå et tal foran, hvis der er flere bøger med samme navn.

Eksempel

  • 1 Sam = Første Samuelsbog. Fordi der også eksisterer 2 Sam = Anden Samuelsbog.

Tal angiver kapitler og vers

Efter forkortelsen står det et tal = kapitel.
Efter dette tal kan ser stå et komma + et (eller flere) tal = vers (de små tal inde i bibelteksten).

Eksempler

  • Matt 1 = Mattæusevangeliet, kapitel 1.
  • Matt 2,1-12 = Mattæusevangeliet, kapitel 1, vers 1 til og med vers 12.

Man kan skrive flere kapitler og vers efter hinanden, her adskiller man med semikolon.

Eksempler

  • Es 7,14; 8,23-9,6 = Esajas' Bog, kapitel 7, vers 14. Og kapitel 8, vers 23 til og med kapitel 9, vers 6.
  • Luk 2,1-21; 4,1-13 = Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1 til 21. Og kapitel 4, vers 1 til 13.
 

Irene Larsen Kristendom