Jesu etik

 
Jesu etiske praksis  

(if. Jørgensen 1997, s. 223)

1. Hjemløshed

Eksempler

 • Luk 9,57-62: Efterfølgelsens vilkår
 • Luk 12,32-34: Skatten i himlen

2. Familieløshed

Eksempler

 • Luk 8,19-21: Jesu sande slægtninge
 • Luk 11,27.28: At høre Guds ord og bevare det
 • Luk 9,57-62: Efterfølgelsens vilkår - lad de døde begrave deres døde
 • Discipel-kaldelserne: de rives ud af deres slægt
 • Luk 12,29-53 & Matt 10,32-39: Ikke fred, men splid.
 • Luk 14,25 ff.: prisen for efterfølgelse - at hade sin familie

3. Afstandtagen fra ejendom og rigdom

Eksempler                 

 • Luk 6, 20 ff. & Matt 5, 3 ff.: Saligprisningerne
 • Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde
 • Matt 19,23-24: Kamelen og nåleøjet
 • Luk 16, 19-31: Den rige mand og Lazarus

4. Ikke-vold eller værgeløshed

Eksempler

 • Matt 5,38-42
Jesu etiske forkyndelse  

(if. Jørgensen 1997, s.223-224)

a) den barmhjertige samaritaner (Luk 10, 25-37)

 • udstødte, nødstedte (se også Lassen 2000, s.70-74)

b) Bjergprædikenen (Matt 5-7)

 • sindelagsetik, fjendekærlighed (se også Luk 6,27-36)
Opremsning i GBL: kravene til de kristne (en "eskatologisk" moral)
 • at opgive båndet til slægten
 • at opgive økonomiske bindinger og rigdommens sikkerhed
 • at opgive ambitionerne om at blive først og størst
 • krav om ubetinget tillid til Gud
 • grænseløs næstekærlighed, dvs. omfattende dem, der gør en fortræd
 • parathed til at tilgive igen og igen

(GBL, art. "Jesus" afsnittet 'Jesu eskatologiske forkyndelse', s.372-373.)

"Nogle krav afvises uden videre, f.eks. en del kultiske renhedskrev, mens andre skærpes voldsomt, især de etiske bud." (Bilde, s.71)

Litteratur

Bilde, Per (1995): Jesus og den hellenistiske kultur. i: Jødedommen og Hellenismen. 
Red.: Per Bilde, m.fl. Hellenismestudier 9. Aarhus Universitetsforlag.

Jørgensen, Anette Laage (1997): Den ældste kristendom. 
i: Religionshåndbogen. Red. Peter Boile Nielsen. Gads Forlag.

Lassen, Eva Maria (2000): Religion og menneskeret. Om jødedom, kristendom og islam.
Lindhardt og Ringhof 2000.

GBL = Gads Bibelleksikon. 
Red.: Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen. Gad 1998.  

 

Irene Larsen  Kristendom