Jesus

Hovedpersonen i Det Nye Testamente

 

Det nye Testamente er forkyndelse, det er religiøs litteratur, heltehistorie. Helten er Jesus, der er Guds søn. Han kaldes Messias/Kristus og begrebet præciseres af to "nye" facetter, nemlig "Menneskesønnen" og "Herrens lidende tjener". (Begreberne kan slås efter i et bibelleksikon). Han led for menneskets synder, døde og genopstod - og det er det, der skal forkyndes i Det nye Testamente.

Evangelierne beskæftiger sig derudover med, hvad han sagde og gjorde, mens han var på jorden; det er uinteressant for Paulus.

Man kan dele evangeliernes stof op på følgende måde
a) beretninger om fødsel og barndom
b) hvad Jesus sagde (om Guds Rige, om Loven)
c) hvad Jesus gjorde (undere, helbredelser)
d) beretninger om hans lidelse, død og opstandelse (også kaldet passionshistorien)

Hvad sagde Jesus?

Det centrale i Jesu forkyndelse er Gudsrigets snarlige komme.
Jesus taler ofte i lignelser, men kommer også med lange belæringer, f.eks. bjergprædikenen i Matt 5-7. Desuden træffes han ofte i diskussion med bl.a. farisæerne.

Hvad gjorde Jesus?

Udover f.eks. at bryde sabbatten, hvilket jeg vil henregne til hans forkyndelse, udfører han undere, f.eks. natur-undere (Jesus stiller stormen på søen, Luk. 8,22-25) og helbredelser (f.eks. Luk. 4,31-41). Hvorfor udfører Jesus disse undere ? Det er IKKE for at vise, at han er Messias, for det ser vi først med opstandelsen. Men det er en naturlig del af kærligheden at han helbreder dem, han møder på sin vej. Selvfølgelig vil de kristne fortælle om Kristus, at han udførte undere. Men udførte Jesus faktisk undere ? Tja!

Jesu dØd og opstandelse

Her spidses det hele til. Passionshistorien en evangeliets egentlige ærinde. (Passion = lidelse). Man har kaldt de synoptiske evangelier for "Passionshistorier med indledning". Her er det, der gør Jesus til Kristus.
Jesus lider og dør som menneske. For at kunne frelse menneskene, må han være helt menneske og det, der karakteriserer et menneske er, at det skal dø. Jesus lider ligesom mennesker, han dør ligesom mennesker, men så griber Gud ind og udfrier ham af døden for gennem Jesus at give menneskene adgang til også en gang at opstå fra de døde.
Det er det, der forkyndes i den kristne gudstjeneste, og det finder sit "fortættede" udtryk i nadveren.

Huskesætning:
Jesus selv forkynder Guds Rige.
De kristne forkynder Jesus som Kristus.

Forkortelser brugt i teksten

Se også Messias, Jesu etik

 

Irene Larsen  Kristendom