Den katolske kirke i årstal

 

Den katolske kirke efter reformationen

1492

Columbus opdager Amerika. En katolsk mission sætter ind

1540

Jesuitterordenen grundlægges. Jesuitterne missionerer i Kina, Japan og Indien

1545-1563

Tridentinerkoncilet. Den katolske kirke definerer sig selv over for protestantismen.

1572

Bartolomæusnatten. Katolikker foranstalter blodbad på den protestantiske adel i Paris

1618-1648

Trediveårskrigen

1789 Den franske revolution. Kirke og stat skilles i Frankrig
1798 General Bonaparte erobrer Kirkestaten og gør den til fransk republik
1801 Kirken indgår konkordat med Napoleon
1814 Wienerkongressen. Konge, aristokrati og kirke finder sammen. Kirkestaten genoprettes
1846-1878 Pave Pius IX. Dogmet om Marias ubesmittede undfangelse fastslås 1854.
Kirkens modstand mod liberale ideer som religionsfrihed og ytringsfrihed når et højdepunkt med Syllabus Errorum i 1864
1869-1870 Det første Vatikanerkoncil. Dogmet om pavens ufejlbarhed fastslås
1870 Italien annekterer de sidste rester af Kirkestaten
1929 Konkordat med Mussolini. Vatikanstaten oprettes.
1949 Alle kommunister udelukkes af kirken
1950 Dogmet om Marias legemlige optagelse i himmelen
1962-1965 Det andet Vatikanerkoncil. Den katolske kirke åbner sig mod verden og andre kristne kirker.
1984 Katolicismen ophævet som statsreligion i Italien.
Vatikanstaten opløses og bliver en del af den italienske stat
Årstalsliste fra: Knud Christoffersen: Den katolske kirke efter reformationen. i: Religionshåndbogen. Gjellerup og Gad 1991. s.241

PAVER

1846-1878 Pius 9.
1878-1903 Leo 13.
1903-1914 Pius 10.
1914-1922 Benedikt 15.
1922-1939 Pius 11.
1939-1958 Pius 12.
1958-1963 Johannes 23.
1963-1978 Paul 6.
1978 Johannes Paul 1. (33 dage)
1978-2005 Johannes Paul 2.
2005-2013 Benedikt 16.
2013- Frans

KONCILSDOKUMENTER (2. Vatikan-koncil)

Fire konstitutioner

1963 - Sacrosanctum concilium (Konstitutionen om den hellige liturgi)
1964 - Lumen gentium (Den dogmatiske konstitution om Kirken)
1965 - Dei Verbum (Den dogmatiske konstitution om den guddommelige Åbenbaring)
1965 - Gaudium et spes (Den pastorale konstitution om Kirken af verden af i dag)

Ni dekreter

1963 - Inter mirifica (Dekretet om kommunikationsmidlerne)
1964 - Unitatis redintegratio (Dekretet om økumenien)
1964 - Orientalium ecclesiarum (Dekretet om de katolsk orientalske kirker)
1965 - Christus Dominus (Dekretet om biskoppernes hyrdeopgave)
1965 - Presbytorum ordinis (Dekretet om præsternes liv og tjeneste)
1965 - Apostolicam actuositatem (Dekretet om lægapostolatet)
1965 - Ad gentes (Dekretet om kirkens missionsvirksomhed)
1965 - Optatam totius (Dekretet om præsteuddannelsen)
1965 - Perfectae caritatis (Dekretet om ordenslivets fornyelse)

Tre erklæringer

1965 - Nostra aetate (Erklæringen om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner)
1965 - Gravissimum educationis (Erklæringen om den kristne opdragelse)
1965 - Dignitatis humanae (Erklæringen om religionsfriheden)

Koncilsdokumenter i oversigt

Katolsk Minileksikon, art. "økumeniske konciler". Se under "21. Vatikan II" > Links til de enkelte dokumenter med kort referat af indholdet.

Koncilsdokumenter i fuldtekst

Den katolske kirke i Danmark > Katolsk tro > Kirkelige dokumenter
Her fremkommer der en liste over dokumenter, bl.a. en liste over dokumenter fra 2. Vatikankoncil.
Man kan nu klikke på hvert enkelt dokument.

Økumeniske samtaler mellem katolikker og protestanter

Fælleserklæringen om retfærdiggørelsen
Jeg har redigeret og "sakset" en fremstilling af problematikken. Og anført nogle centrale links.

 

Irene Larsen  Kristendom